AOPP

Association des Organisations Professionnelles Paysannes (AOPP)

Wie?

Vereniging van boerenorganisaties

Wat?

AOPP doet aan beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging, stimuleert gemeenschappelijke besluitvorming. versterkt boeren en -organisaties om te onderhandelen en hun rechten te verdedigen (nationaal, regionaal en internationaal). 

Oxfam?

Oxfam steunt het opzetten van een zaaigoedbank met lokale variëteiten), werkt mee aan het nationaal landbeleid, bouwt een kern van eigen boerenanimatoren op om basisorganisaties te adviseren over gezinslandbouw en het veilig stellen van hun grond.

Praktische informatie

Land: 
Thema: 
Hoofdzetel: 
Bamako
Opgericht in: 
1995
Partner sinds: 
1999