C.CAWDU

Coalition of Cambodian Apparel Worker Democratic Union (C.CAWDU)

Wie?

Democratische Werknemersunie van de textielsector.

Wat?

C.CAWDU verdedigt de belangen van werknemers uit de textielsector via vorming, bewustmakingscampagnes, beleidsbeïnvloeding en onderhandelingen met werkgevers ten einde de werkomstandigheden te verbeteren.

Oxfam?

Naast financiële middelen biedt Oxfam ook interne ondersteuning aan de partner (structuur, management). We stimuleren de samenwerking met andere nationale en regionale vakbonden.

Praktische informatie

Land: 
Hoofdzetel: 
Phnom Penh
Opgericht in: 
2000
Partner sinds: 
2000