RAEK

Réseau des Agriculteurs et Eleveurs de Kabare

Wie?

Landbouwers- en veetelersorganisatie van/in Kabare 

Wat?

RAEK wilhet model van familiale landbouw promoten en verdedigt de belangen van boeren. De vereniging investeert in vorming rond landbouwtechnieken en promoot de productie en gezamenlijke commercialisering van kwalitatieve landbouwproducten. 

Oxfam?

Oxfam steunt RAEK om de inkomsten en leefomstandigheden van boeren en hun families in de regio Kabare te verbeteren door het duurzaam produceren van Arabicakoffie. Ze werken aan een betere markttoegang en commercialisering van hun koffie.

Praktische informatie

Hoofdzetel: 
Kavumu
Opgericht in: 
2002
Partner sinds: 
2011