UDPC-Padema

Union Départementale des Producteurs de Coton de Padema (UDPC-Padema)

Wie?

Regionale Unie van Katoenproducenten in Padema.   

Wat?

UDPC-Padema doet aan belangenverdediging om de toegang tot grond te verzekeren en te beschermen. De Unie stimuleert het overleg en de samenwerking tussen boeren, veetelers, dorpsraden en gemeenten. Ze investeert in onderzoek en actie.

Oxfam?

Oxfam ondersteunt het verzekeren van de toegang tot grond, de vorming rond conflictbeheer en maakt pilootprojecten rond grondbeveiliging mee mogelijk.

Praktische informatie

Hoofdzetel: 
Padema / provincie Houet
Opgericht in: 
1998
Partner sinds: 
2008