UNES

Unidad Ecológica Salvadoreña

Wie?

Milieukoepel van een 30-tal organisaties.

Wat?

UNES groepeert universiteiten, milieuverenigingen, vrouwenorganisaties … en werkt rond diverse problematieken vanuit ecologische invalshoek met nadruk op structurele oplossingen.

Oxfam?

Oxfam steunt het werk van UNES rond het recht op drinkwater en bij de versterking van lokale groepen van milieuactivisten, wijkcomités en lokale comités voor burgerbescherming.

Praktische informatie

Hoofdzetel: 
San Salvador
Opgericht in: 
1987
Partner sinds: 
2007