Niger

Niger is het armste land ter wereld. De economie van Niger bestaat vooral uit landbouw en veeteelt. En net die sectoren zijn heel gevoelig voor risicovolle klimaattoestanden. Elke droogte betekent een voedselcrisis. Oxfam helpt boeren en veetelers om hun bestaansmiddelen te beschermen. We zetten hen om meer solidair te zijn in hun gemeenschap en om zich voor te bereiden op voedselcrisissen.

Niger heeft een Human Development Index van 0,348. Daarmee staat het land op de 188ste en laatste plaats.

Meer dan 60% van de Nigeranse bevolking leeft in armoede.

The work of Oxfam

In dit land werkt Oxfam aan de volgende thema's met deze partners: