Migratie

Vandaag zijn meer dan 65 miljoen mensen op de vlucht: gedwongen om hun huis te verlaten, gevlucht voor oorlog, geweld en honger. Ze hopen om het leven van hun familie te redden en hun kinderen een betere toekomst te bieden. Ze zijn in uiterste nood, en toch blijft de Europese en internationale gemeenschap hen afschilderen als een bedreiging die  moet tegengehouden worden. Beleidsmakers vergeten dus dat het hier om mensen gaat, die recht hebben op een menswaardige behandeling en een eerlijke kans moeten krijgen om asiel aan te vragen.

Wil jij migranten helpen?