Klimaat

De armste mensen dragen de zwaarste gevolgen van de klimaatverandering. Toch zijn ze daar het minst voor verantwoordelijk. Oxfam pleit voor acties die dit wereldwijde probleem aanpakken. We eisen dat onze regeringen maatregelen nemen die een rechtvaardig en sociaal klimaatbeleid mogelijk maken.

 

De 10% rijkste mensen ter wereld stoten 50% van de broeikasgassen uit, terwijl de 50% armste mensen amper 10% van de broeikasgassen uitstoten.

 

Mensen in armere landen moeten 5 keer sneller op de vlucht door extreem weer dan mensen in rijkere landen.

 

The work of Oxfam

Oxfam werkt rond dit thema in de volgende landen: