Ongelijkheid

We zijn de controle aan het verliezen over de kloof tussen arm en rijk. Amper 8 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de bevolking op onze planeet. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Regels kunnen worden veranderd en ongelijkheid weggewerkt.

Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks maar liefst 156 miljard euro aan belastinginkomsten omdat multinationals en superrijken belastingen ontwijken.

8 mensen net zo rijk zijn als de 3,6 miljard armste mensen in de wereld samen. Het vermogen van die 8 superrijken is sinds de economische crisis met 44% gegroeid.

The work of Oxfam

Oxfam werkt rond dit thema in de volgende landen: