Ongelijkheid

We zijn de controle aan het verliezen over de kloof tussen arm en rijk. Amper 8 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de bevolking op onze planeet. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Regels kunnen worden veranderd en ongelijkheid weggewerkt.

 • “Veel kinderen, en dan vooral meisjes, gaan in mijn land niet naar school, want er zijn geen financiële middelen voor”, vertelt Samuel Togo (38) uit Djalakorodji (Mali). Onderwijs en gezondheidszorg zijn van levensbelang, want je kan er ongelijkheid mee bestrijden. Daarom oefent Samuel, samen met CAD-Mali en Oxfam, druk uit op zijn lokale overheid om het belastinggeld beter te beheren. “We hebben gepraat met onze plaatselijke leiders. Sindsdien is het onderwijs in mijn gemeente gratis en zijn de geneesmiddelen minder duur geworden.”

  Lees meer over
  Mali
  Ongelijkheid
  CAD-Mali
 • Oum Chan is verhuisd van het platteland naar Phnom Penh, de hoofdstad van Cambodja, om er te gaan werken als textielarbeidster. Ze heeft zich aangesloten bij de vakbond C.CAWDU, die opkomt voor de rechten van de arbeiders in de textielsector. “Sinds de vakbond er is, doen we minder gedwongen en onbetaalde overuren”, vertelt Oum Chan. “En we leren beter opkomen voor onze rechten.”

  Lees meer over
  Cambodja
  Ongelijkheid
  C.CAWDU
 • Deze boerinnen in Mozambique werken op de velden met verouderde schoffels. Ze hebben daardoor vaak pijn tijdens het werken. De vrouwen hebben daarom in 4 dorpen beter gereedschap ontwikkeld, samen met 2 partnerorganisaties van Oxfam, UDACC en UPC-CD. Zo kunnen ze meer eten op tafel brengen, terwijl hun lichaam gespaard wordt.

  Lees meer over
  Mozambique
  Ongelijkheid
 • Ontwikkelingslanden verliezen jaarlijks maar liefst 156 miljard euro aan belastinginkomsten omdat multinationals en superrijken belastingen ontwijken.

 • 8 mensen net zo rijk zijn als de 3,6 miljard armste mensen in de wereld samen. Het vermogen van die 8 superrijken is sinds de economische crisis met 44% gegroeid.

De uitdagingen van ongelijkheid

We zijn de controle aan het verliezen over de kloof tussen arm en rijk. Amper 8 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de bevolking op onze planeet. Deze extreme ongelijkheid treft ons allemaal, en staat de uitroeiing van armoede in de weg.

De kloof tussen ’s werelds rijkste mensen en de vele honderden miljoenen mensen die in schrijnende armoede leven, wordt steeds groter. We moeten iets doen. We kúnnen iets doen. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

93 jaar werken voor een bonus

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk verdienen de bedrijfsleiders van de 100 belangrijkste bedrijven 131 keer zoveel als een gemiddelde werknemer in die bedrijven. Een arbeider in een platinamijn in Zuid-Afrika zou 93 jaar moeten werken vooraleer hij de jaarbonus van een gemiddelde ceo zou verdienen.

Ongelijkheid is ook jouw zaak

Ongelijkheid is niet alleen een kwestie van enorme verschillen tussen lonen. Ongelijkheid heeft een invloed op ons allemaal:

 • Het hindert de economische groei.
 • Het leidt tot corruptie in de politiek.
 • Het houdt de mogelijkheid tegen om een einde te maken aan armoede.
 • Ongelijkheid wakkert andere ongelijkheden aan, zoals de kloof tussen vrouwen en mannen.
 • Ongelijkheid maakt komaf met de hoop en ambities van miljarden mensen die geen toegang hebben tot betaalbare gezondheidszorg en onderwijs.

Terwijl enkelen steeds maar rijker worden, blijven de armste mensen uitgesloten.

Deel van de oplossing: eerlijke belastingen

Samen krijgen we de wereld gelijker. We kunnen de belastingwetten herschrijven zodat de rijken hun eerlijke bijdrage betalen. We kunnen meer middelen eisen voor onmisbare publieke diensten: gezondheidszorg en onderwijs. Zo krijgen ook de allerarmsten een eerlijke kans om zelf te vechten.

We kunnen onze regeringen oproepen om eerst en vooral ten dienste te staan van alle burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen.

Helft minder armoede met een kleine inspanning

Als elk ontwikkeld land een kleine bijdrage van 0,7% van zijn bruto nationaal product besteedt aan ontwikkelingshulp, volstaat dat om de armoede in de wereld te halveren. In 1970 beloofden de ontwikkelde landen voor de eerste keer om dat te doen.

Meer dan 40 jaar later is die belofte nog altijd niet gerealiseerd. Door besparingen worden de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking zelfs kleiner. Ontwikkelingswerk is geen luxe waar je op kan besparen wanneer het even minder gaat. Als er meer geld gaat naar ontwikkelingswerk, en als het efficiënter ingezet wordt, kunnen we samen de armoede en ongelijkheid bestrijden.

Help de kloof dichten

Overheden moeten eerst en vooral ten dienste staan van jou en van alle andere burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen. Vraag aan politici dat ze de kloof helpen dichten. Want ongelijkheid is geen vaststaand gegeven, het is het gevolg van bewuste politieke keuzes.

 

Wat doet Oxfam aan ongelijkheid?

Samen met jou en honderdduizenden anderen willen we extreme ongelijkheid de wereld uit helpen.

Overal ter wereld gaan mensen over tot actie. Recente massabetogingen in landen als Brazilië, China, IJsland en Hongarije maken duidelijk dat mensen niet langer bereid zijn om zo’n extreme ongelijkheid te verdragen, of om regels te dulden die verdraaid zijn in het voordeel van de rijksten.

Oxfam sluit zich aan bij deze groeiende beweging en lanceert Krijg Gelijk, een campagne van vijf jaar. Om een einde te maken aan extreme ongelijkheid, en om te eisen van beleidsmakers dat ze alles doen wat ze kunnen om de wereld gelijker te krijgen. 

Ongelijkheid = een keuze

Veel mensen geloven dat ongelijkheid onvermijdelijk is, of een noodzakelijk gevolg van de globalisering en technologische vooruitgang. Maar ongelijkheid is geen vaststaand feit. Ze is het gevolg van economische en politieke keuzes.

Er zijn twee krachtige economische en politieke drijfveren voor ongelijkheid, die de weg geplaveid hebben voor de extremen die we vandaag zien: marktfundamentalisme en de machtsgreep van de rijke elite op onze economie en politiek.

Een systeem ten dienste van iedereen

Samen roepen wereldwijd we onze regeringen op om:

 • eerst en vooral ten dienste te staan van alle burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen.
 • ervoor te zorgen dat belastingsystemen eerlijk zijn en vrij van achterpoortjes, zodat de rijksten een eerlijke bijdrage betalen;
 • het geld dat ze uit eerlijkere belastingen ontvangen, te investeren in onmisbare publieke diensten zoals universele gezondheidszorg en onderwijs. Zo krijgt iedereen een kans om zelf te vechten.
 • iedereen het recht te garanderen op waardig werk en een eerlijk loon.
 • te verzekeren dat economische maatregelen de kloof tussen mannen en vrouwen helpen dichten.

Eerlijke belastingen

Oxfam-Solidariteit werkt mee aan de wereldwijde campagne voor de invoering van een financiëletransactie-taks, beter bekend als de robinhoodtaks. Als zo’n taks geheven wordt, bijvoorbeeld op de verkoop van aandelen, kan de opbrengst ervan naar de strijd tegen armoede en klimaatverandering gaan.

Genoeg is genoeg

De wereld is klaar om iets aan ongelijkheid te doen. Jij ook? We hebben jouw hulp nodig. Wie meedoet met deze wereldwijde beweging tegen ongelijkheid, speelt een sleutelrol.

Om aan overheden, bedrijven en mensen in de hele wereld te zeggen: genoeg is genoeg. We staan niet langer stil aan de zijlijn terwijl de rijken rijker worden en alle anderen in de steek gelaten worden. Samen kunnen we een eind maken aan extreme ongelijkheid. Samen krijgen we de wereld gelijk.

Doe mee: 

 

Oxfam werkt rond dit thema in de volgende landen:

Sterke bezuinigingen zorgen voor werkloosheid, lagere lonen en meer ongelijkheid – niet voor groei.

Dr. Joseph Stiglitz, Voormalig hoofdeconoom van de Wereldbank

Lees meer over
Ongelijkheid