Voedsel voor iedereen

805 miljoen mensen - 1 op de 9, dus - gaan met een lege maag slapen. Driekwart van de mensen die honger hebben, leeft op het platteland en produceert zelf voedsel. Oxfam pleit voor een ander, familiaal landbouwmodel, gebaseerd op voedselsoevereiniteit.

Met de steun van:

86% van de bevolking in Burkina Faso is actief in de landbouw. Toch hebben de boeren geen voedselzekerheid.

Op melkpoeder moet maar 5 % taks betaald worden bij import in Burkina Faso. Dat is veel te weinig om de lokale melksector te beschermen.