50 jaar bezetting van Palestijns gebied

01/06/2017

In juni 2017 bezet Israël 50 jaar Palestijns gebied. Jaar na jaar breidt de bezetting zich uit. Ondanks de verantwoordelijkheden van Israël als bezettende macht, gaan de levensomstandigheden van de Palestijnen er alleen maar op achteruit. 2,3 miljoen mensen, ongeveer de helft van de totale bevolking in bezet Palestijns gebied, hebben humanitaire hulp nodig.

De internationale gemeenschap betaalde ondertussen al 27 miljard euro voor hulp aan bezet Palestijns gebied. België besteedde in 2016 alleen al 20 miljoen euro aan humanitaire bijstand. De Israëlische schendingen van internationaal recht moeten eindelijk stoppen, vindt Oxfam.4,8 miljoen Palestijnen wonen in bezet Palestijns gebied. “De internationale gemeenschap draagt een groot deel van de verantwoordelijkheid voor deze onhoudbare situatie. Regeringen moeten een duidelijk standpunt innemen en dringend tot actie overgaan”, zegt Catherine De Bock, humanitair beleidsmedewerkster voor het Midden-Oosten bij Oxfam-Solidariteit.

Nochtans heeft ook de internationale gemeenschap baat bij een vredevolle politieke oplossing. Sinds de Oslo-akkoorden (1993) ging er al 27 miljard euro naar humanitaire hulp. Bovendien gaat veel geld verloren wanneer Israëlische autoriteiten  infrastructuur vernielen of materiaal in beslag nemen. Zo werd tussen 2001 en 2015 maar liefst 65 miljoen euro van de Europese lidstaten verspild. 23 miljoen euro ging verloren alleen al tijdens het gewapend conflict in de Gazastrook in 2014.

Ook België is betrokken partij

Ook België maakt geld vrij voor humanitaire initiatieven in bezet Palestijnse gebied. Op Europees niveau speelt ons land zelfs een diplomatieke voortrekkersrol. Toch worden  Europese beloften zelden omgezet in effectieve daden om Israël verantwoordelijk te stellen. “Een krachteloze veroordeling van de vele misbruiken volstaat niet. De uitbreidingen van de nederzettingen, buitensporig gebruik van geweld, gedwongen uitwijzingen, beperkingen van bewegingsvrijheid, inbeslagnames van land, vernieling van huizen en collectieve bestraffingen zijn illegaal. Regeringen staan voor een keuze: ze kunnen actie ondernemen of met lede ogen toezien”, zegt Catherine De Bock.

Feiten en cijfers   

  • 2,3 miljoen mensen, bijna de helft van de Palestijnse bevolking  in bezet Palestijns gebied, hebben humanitaire hulp nodig
  • 1,6 miljoen Palestijnen in bezet Palestijns gebied hebben niet genoeg eten
  • 27% van de Palestijnen is werkloos
  • 25% van de Palestijnen leeft in armoede 
  • Ondertussen wonen al meer dan een half miljoen kolonisten illegaal in de Israëlische nederzettingen in de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem)
  • De internationale gemeenschap maakte sinds de Oslo-akkoorden (1993) al 27 miljard euro vrij voor hulp

Hamed, 75 jaar oud, woont in de stad Tubas in de Jordaanvallei, de graanschuur van de Westelijke Jordaanoever.  “Militairen vallen ons dagelijks lastig. Een paar jaar geleden verscheurde een militair aan een checkpoint mijn identiteitskaart. Mijn vrouw was ziek en we wilden gewoon naar de dokter gaan”, vertelt hij.

“Omdat we niet op ons land kunnen wonen, moesten we terugkeren naar het dorp. De kolonisten vernietigen onze waterleidingen die we nodig hebben om het land te bewateren. Ze hebben ook de controle over onze andere waterbronnen.”

“De afgelopen 50 jaar zijn er veel levens en kansen verloren gegaan. Families werden gescheiden, hun basisrechten werden hen ontnomen. We kunnen niet nog eens 50 jaar wachten op een rechtvaardige en vredevolle oplossing”, besluit Catherine De Bock.

Perscontact
Leen Speetjens
lsp@oxfamsol.be
0484 10 17 87

Noot aan de redactie

Contact us

Presse francophone
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Presse néerlandophone
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonnez-vous au magazine trimestriel d’Oxfam-Solidarité. Envoyez-nous un mail à
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Suivez-nous sur Twitter.