Het belang van vrouwen in de landbouwsector

Dit Oxfam-rapport toont aan dat overheden en donors vrouwen in de landbouwsector te weinig steunen en dat ze hen niet voldoende voorbereiden op klimaatverandering.

Oxfam deed onderzoek naar de investeringen van donors en overheden in Ethiopië, Ghana, Nigeria, de Filippijnen en Tanzania. Daaruit bleek dat vrouwen in de landbouwsector te weinig subsidies en technische bijstand ontvangen.

In de eerste plaats zijn uitkeringen voor kleinschalige landbouwondernemingen geen prioriteit voor overheden. Daarnaast worden boerinnen in die sector nog eens extra gediscrimineerd door hun positie als vrouw.

Dit rapport gaat dieper in op die problemen en brengt ook aanbevelingen naar voor om honger en armoede op een efficiëntere manier te bestrijden.  

Date de publication: 
13/10/2017
Download (311.91 Ko)