1 jaar strijden tegen ebola

26/03/2015

Ebola is verre van uitgeroeid in West-Afrika. Het blijft cruciaal om lokale gemeenschappen mee te krijgen in de strijd tegen het virus

Behandeling en preventie tegelijk

Om ebola te bestrijden, moeten we tegelijkertijd werken aan behandeling en aan preventie. Technische oplossingen alleen (extra bedden, extra medisch personeel en meer medicijnen) zijn niet genoeg om de ziekte te overwinnen. Dat is één van de belangrijkste lessen sinds de ebola-epidemie een jaar geleden begon.

Evenwicht vinden

Bij het begin van de ebola-crisis kozen overheden en humanitaire organisaties voor een bijna uitsluitend medische aanpak. Die aanpak heeft de strijd tegen ebola belemmerd. Voor de humanitaire actoren was het moeilijk om een goed evenwicht in hun acties. Ze hadden eerder energie moeten kunnen steken in het mobiliseren van de lokale gemeenschappen. 

Sue Turrell, die de Oxfam-operaties tegen ebola coördineert: “Het einde van de ebola-epidemie was in zicht vanaf het moment dat de bevolking volledig betrokken werd bij de inspanningen, begreep wat ze moest doen om zich te beschermen en de nodige hulp kreeg om dat ook te doen.” 

Wantrouwen

Eind 2014 deed Oxfam een studie over hoe de getroffen bevolking stond tegenover de ebolamaatregelen. Uit de studie kwam naar boven dat in bepaalde regio’s de officiële instructies van de overheden niet gerespecteerd werden, onder andere door vooroordelen en schrik voor de maatregelen tegen ebola. 

Zelfmedicatie

In Liberia zorgden de eerste hulpmaatregelen tegen ebola bijvoorbeeld voor wantrouwen bij de bevolking. Mensen werden bang van vreemdelingen en medische diensten. Dat zette de bevolking aan om eerder aan zelfmedicatie te doen. 

Ebola uitroeien

Overheden en humanitaire organisaties erkennen nu dat het belangrijk is om mensen te mobiliseren en de instemming te krijgen van lokale gemeenschappen. Zeker wanneer het gaat over het opvolgen van mensen die contact hebben gehad met zieken of over de hygiëne en veiligheid bij begrafenissen. Maar we kunnen het ons niet veroorloven om met de noorderzon te verdwijnen zolang het virus niet volledig uitgeroeid is. 

Wat doet Oxfam om ebola te bestrijden? 
Samen stoppen we de verspreiding van ebola: doe een gift om de acties van Oxfam te steunen. 

 

Noodhulp: