15 hulporganisaties, waaronder Oxfam, waarschuwen voor humanitaire crisis in Noord-Oost Syrië

11/10/2019

Nu er een nieuwe militaire operatie in het noordoosten van Syrië aan de gang is, kunnen de humanitaire werkzaamheden in dit gebied volledig worden opgeschort, waardoor burgers ernstig gevaar lopen, waarschuwen 15 humanitaire hulporganisaties die in Syrië actief zijn, waaronder Oxfam.

Humanitaire hulpverleners in het Noord-Oosten van Syrië waarschuwen voor de impact van de recente militaire operaties op burgers en humanitaire hulpverlening. Verschillende burgers zouden al vertrokken zijn en sommige vitale diensten werden reeds onderbroken, waaronder medische bevoorrading en watervoorziening. Als gevolg van het geweld moest een deel van de humanitaire hulpverleners ter plaatse hun activiteiten tijdelijk staken of verhuizen.

Naar schatting 450.000 mensen wonen binnen 5 km van de Syrisch-Turkse grens en lopen gevaar als de betrokken partijen de bescherming van burgers weigeren te prioritiseren. Onder de bevolking bevinden zich meer dan 90.000 gevluchte Syriërs. Velen van hen werden al minstens één keer gedwongen hun huis te ontvluchten in de aanhoudende oorlog.

Volgens de VN hebben minstens 1.650.000 mensen in het Noord-Oosten van Syrië humanitaire hulp nodig. De levensreddende humanitaire respons zal bedreigd worden als de instabiliteit de hulporganisaties dwingt hun programma's en personeel op te schorten of te verplaatsen, zoals nu al het geval is. Met de aanhoudende crisis in Idlib en enorme noden in het hele land, heeft de hulpreactie in Syrië al een tijd haar breekpunt bereikt.

Onbeperkte toegang tot humanitaire hulp verzekeren

Samen met veertien andere hulporganisaties, roept Oxfam alle partijen in het conflict op om het internationaal humanitair recht te respecteren en zich te onthouden van het gebruik van explosieve wapens in bewoond gebied. Zij moeten ervoor zorgen dat alle maatregelen worden genomen om burgers te beschermen en een veilige, ongehinderde humanitaire toegang te vergemakkelijken. Burgers die in het door militaire operaties getroffen gebied wonen, hebben recht op vrij verkeer en vrije verplaatsing en kunnen niet met geweld uit hun huizen worden verdreven.

Bovendien kan er geen sprake zijn van gedwongen terugkeer van vluchtelingen die in Turkije wonen naar Syrië. Wie naar Syrië terugkeert, wordt geconfronteerd met bedreigingen voor zijn veiligheid en loopt het risico van verdere binnenlandse ontheemding en een grotere afhankelijkheid van humanitaire hulp dan de internationale gemeenschap kan bieden. Volgens de Turkse regering komt bijna 83 procent van de Syriërs die in Turkije wonen niet uit het noordoosten van het land.

Oproep om burgers te beschermen

De internationale gemeenschap heeft een belangrijke rol te spelen bij het helpen oplossen van deze crisis.

“We hopen dat België, als lid van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, het belang van de bescherming van burgers en het vergemakkelijken van een veilige en ongehinderde toegang voor internationale humanitaire hulp zal herhalen,” zegt Catherine De Bock van Oxfam Solidariteit.

De veiligheidssituatie in het gebied is reeds kwetsbaar: tienduizenden strijders en hun gezinnen worden in kampen en detentiecentra vastgehouden. Alle kinderen moeten worden beschermd en humanitaire hulp krijgen. En de landen van herkomst moeten onmiddellijk maatregelen nemen om de naar schatting 9.000 kinderen van ten minste 40 verschillende nationaliteiten die zich in het Noordoosten van Syrië bevinden, te repatriëren.

“Er moet dringend actie worden ondernomen om ervoor te zorgen dat de humanitaire situatie in het Noordoosten van Syrië niet verder verslechtert, met mogelijk rampzalige gevolgen voor gezinnen en kinderen die opnieuw met dodelijk geweld te maken krijgen,” zegt Catherine De Bock van Oxfam Solidariteit.

Oxfam-Solidariteit heeft een beleidsmedewerker beschikbaar voor verder commentaar.

Ondertekend door: Action Against Hunger Christian Aid CARE International DanChurchAid Diakonie Katastrophenhilfe Humanity & Inclusion International Rescue Committee Medecins du Monde Mercy Corps Norwegian Refugee Council Oxfam People in Need Terre Des Hommes Italy Un Ponte Per World Vision

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter