40 jaar Oxfam in Laos

06/05/2022

Feest! Want in 2022 is Oxfam 40 jaar werkzaam in Laos. Sinds 1982 hebben we in het ‘land van miljoenen olifanten’ bijna 70 programma’s opgestart met een positieve impact op het leven van tienduizenden Laotianen. 

Aan het begin van de jaren tachtig komt de zeer jonge Democratische Volksrepubliek Laos uit een bloedige oorlog. De eerste acties van Oxfam België in Laos blijven bescheiden. Er worden fondsen gestuurd om een kraamkliniek te ondersteunen en om oorlogsslachtoffers te helpen. De communicatiemiddelen zijn nog beperkt tot de telex, en de infrastructuren zijn onbestaande. In deze omstandigheden is het moeilijk om grootschalige programma's op te zetten. 

Hoe meer Laos zich opent, hoe meer Oxfam projecten start

De zaken veranderen aan het begin van de jaren negentig, wanneer het Sovjetblok instort. Geïnspireerd door de Vietnamese 'doi moi', de uit 1986 daterende economische reformatiebeweging, stelt Laos de economie open en laat het meer vrijheden toe. Oxfam kan eindelijk aan de slag om op grotere schaal projecten op te zetten. 

“In juli en augustus 1992 werd ik op een verkennende dienstreis gestuurd, ” herinnert Oxfam-medewerkster Hilde Van Regenmortel zich. “Samen met onze Australische collega’s hebben we een irrigatieprogramma opgezet in de provincie Savannaketh. Voedselzekerheid was de prioriteit van de regering en irrigatie een manier om meer voedsel voor het Laotiaanse volk veilig te stellen.” 

foto: Xepon, 1994. éen van de dorpen die betrokken waren bij de eerste voedselzekerheidsprogramma's van Oxfam.

Oxfam verdedigt de Laotiaanse arbeiders en arbeidsters

In de loop der jaren volgden onze projecten elkaar op. Ze waren vooral gefocust op duurzame landbouw, viskweek of milieubescherming. Oxfam begeleidde de autoriteiten ook bij het verbeteren van de dienstverlening aan de bevolking: ziekenhuizen, veterinaire diensten, scholen en toegang tot water. Domeinen waarin ook andere organisaties actief zijn. 

Rond 2010 specialiseerde Oxfam zich in de verdediging van de rechten van arbeiders en arbeidsters. Laos kende een toestroom van investeringen in de textielsector, de mijnbouw en zelfs het waterbeheer, met grote hydro-elektrische damprojecten.  

“Onze Laotiaanse partners hebben op dit domein een grote invloed verworven”, verheugt Hilde Van Regenmortel zich. “Ze hebben hun eigen kanalen gecreëerd om met de overheid en de administratie te overleggen. Hun stem telt en er wordt naar geluisterd.”   

Laotiaanse thee en rijst in de wereldwinkels

Oxfam werkt ook samen met Lao Farmers' Product (LFP). Sinds 1996 kopen we bij hen rijst en thee en we begeleiden hen om aan de vele exporteisen te voldoen. LFP werkt uitsluitend met lokale producenten. Het ondersteunt hen bij het verdedigen van hun rechten en het verbeteren van hun bedrijfsmodel, en het leidt hen op in de biologische landbouw en in de agro-ecologie. Zodoende wordt de bosrijke omgeving beschermd, wat de boeren en hun teelt weerbaarder maakt voor de gevolgen van de klimaatverandering. 

Life begins at 40

“Ik vind het moeilijk te geloven dat het avontuur 40 jaar geleden begon,” zegt Hilde Van Regenmortel. “Ik heb de veranderingen op de lange termijn met mijn eigen ogen kunnen zien. Ik heb gezien hoe onze partners actieve burgers werden, met een visie en een stem. Ik heb er alle vertrouwen in dat we op deze weg zullen doorgaan en het nog beter zullen doen.”

Ondersteun de wereldwijde projecten van Oxfam 

 

Land: