5 dingen die je moet weten na de klimaattop in Marrakesh

24/11/2016

Wat gaat er gebeuren met het historische klimaatakkoord van Parijs van vorig jaar? En doet België meer, minder of evenveel als andere landen? 5 dingen die je moet weten na de recente klimaattop in Marrakesh.

Vorig jaar was er het historische klimaatakkoord van Parijs: de 196 deelnemende landen spraken toen af dat we de opwarming van de aarde absoluut moeten beperken tot 2° Celsius – en op termijn liever nog 1,5°C. 

Het klimaatakkoord van Parijs is in november al officieel geratificeerd. Vanaf nu moet er nagedacht worden over hoe we dat akkoord gaan uitvoeren. 

1. Deze 22ste klimaattop in Marrakesh geeft hoop

In Marrakesh werden de eerste stappen gezet om het klimaatakkoord van Parijs concreet te maken. Het akkoord van Parijs bevat veel politieke wil en ambitie, en die werden in Marrakesh opnieuw bevestigd. 

Dat is een belangrijk politiek signaal. Alle landen blijven achter het akkoord van Parijs staan, ook na de verkiezing van de toekomstige Amerikaanse Donald Trump (gekend als een koele minnaar van het akkoord).  

2. Er is wel nog veel werk aan de winkel 

In Marrakesh werd een traject opgestart dat in 2018 moet leiden tot belangrijke beslissingen over de uitvoering van het akkoord van Parijs. Dat werk wordt verdergezet in 2017 en 2018. 

Er werden dus stappen gezet, maar er is nog enorm veel werk nodig om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 °C. 

Rijke landen zijn de grootste vervuilers, maar net zij weigeren koppig om genoeg geld te geven voor klimaatadaptatie voor arme, kwetsbare landen. Iedereen is het er wel over eens dat het geld van het Klimaatfonds echt noodzakelijk is om de mensen te beschermen die nu al getroffen worden door de klimaatverandering. 

3. Er is nog méér werk nodig in de landbouwsector

In de landbouwsector moet hard gewerkt worden aan een lagere uitstoot van broeikasgassen, want dat is een grote vervuilende factor. De gesprekken daarover in Marrakesh waren teleurstellend, stellen internationale organisaties (inclusief Oxfam-Solidariteit) vast. "Our land is worth more than carbon", verklaren ze uit naam van de meest kwetsbare mensen. 

4. Ontwikkelingslanden doen het beter dan rijke landen

47 landen die het meest kwetsbaar zijn voor de klimaatverandering, hebben samen het Climate Vulnerable Forum gevormd. Het zijn bijna allemaal ontwikkelingslanden. Eilandstaten die dreigen onder water te komen staan, bijvoorbeeld. Maar ook landen in Afrika, Azië en Centraal-Amerika, waar droogte en overstromingen nu al leiden tot mislukte oogsten en hongercrisissen. 

“Het Climate Vulnerable Forum geeft het goede voorbeeld”, stelt Brigitte Gloire van Oxfam vast. “Ze hebben aangekondigd dat ze willen gaan voor 100% hernieuwbare energie tegen 2030 of 2050. Rijke landen moeten dat voorbeeld volgen.” 

5. België kan veel beter

Vlaanderen, Brussel en Wallonië hebben net nog beslist om meer klimaatbudget te besteden aan aanpassingsmaatregelen voor kwetsbare landen.  

Op federaal niveau klinkt het anders. De Belgische regering heeft het klimaatakkoord van Parijs ondertekend, maar aarzelt om echt maatregelen te nemen. De laatste jaren heeft België zelfs de helft minder geld gestort in het internationale Klimaatfonds. 

“België moet dringend een beleid voeren dat in de lijn ligt met het klimaatakkoord van Parijs. Met bijvoorbeeld beter openbaar vervoer en minder vervuilende bedrijfswagens op de weg kunnen we de uitstoot van broeikasgassen beperken.  De federale overheid moet meteen aan de slag.”