7 organisaties richten een “tijdelijke humanitaire hub” op voor migranten in Brussel

29/09/2017

Brussel, 29 september 2017 - 7 organisaties verenigen zich om op een eenvoudige en duidelijke manier te beantwoorden aan de behoeften van de aanwezige migranten in Brussel. Daarvoor richten ze een tijdelijke humanitaire hub op, waar elke organisatie zal aan meewerken naargelang haar specialisatie.

Zo willen de organisaties een veilige ruimte te creëren waar vrouwen, mannen en kinderen terecht kunnen voor informatie over opvang bij inwoners van Brussel, juridische bijstand en informatie over hun situatie en rechten in België, wifi-hotspots en herlaadpunten voor mobiele telefoons, kleding en slaapzakken, maar ook een luisterend oor, psychologische bijstand en gezondheidszorg.

Dokters van de Wereld, Oxfam-Solidariteit, Ciré, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis kondigden vandaag de officiële opening aan van die tijdelijke humanitaire hub, een veilige zone voor de aanwezige migranten in de hoofdstad.

"De burgermaatschappij pleit al maanden voor de oprichting van een volwaardig onthaal- en oriëntatiecentrum”, leggen de organisaties uit. “Omdat die vraag onbeantwoord blijft, hebben burgers en organisaties zich geëngageerd om aan de basisbehoeften van de migranten tegemoet te komen. In september hebben we onze acties al uitgebreid. Vandaag schakelen we nog een versnelling hoger.”

De organisaties besloten om hun krachten te bundelen en zo efficiënter en coherenter samen te werken.

“Deze vrouwen, mannen en kinderen, die migranten genoemd worden, hebben niet alleen maar nood aan kleren en slaapzakken óf gezondheidszorg óf informatie, leggen de betrokken partijen uit. “Daarom centraliseren we onze diensten op 1 plaats. Dat betekent minder heen- en weergeloop voor de migranten en een rustigere omgeving om zich te installeren, informeren en beslissingen te nemen.”

Allen wijzen ze op de dramatische situatie van de migranten in de hoofdstad:

“Ze zijn kwetsbaar, aangeslagen en gedesoriënteerd. Het alarmerend gebrek aan enig initiatief van de publieke autoriteiten heeft elk restje hoop en vertrouwen afgenomen. De situatie is ingewikkeld voor de migranten, maar ook voor onze werknemers en vrijwilligers. Met deze humanitaire zone willen een vertrouwensband creëren.”

De organisaties beseffen dat de hub slechts een gedeeltelijk en tijdelijk antwoord biedt aan de migranten en hun behoeftes.

Dokters van de Wereld, Ciré, Vluchtelingennetwerk Vlaanderen, Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen, Artsen zonder Grenzen en het Rode Kruis herinneren de overheid aan hun verantwoordelijkheid om de aanwezige migranten respectvol en menselijk te behandelen. Ze roepen daarom op om een (volwaardig) onthaal- en oriëntatiecentrum in Brussel op te richten.

De werking van het "tijdelijk humanitair centrum"

Frontispiescentrum 31-33-35, 1000 Brussel

Dokters van de Wereld is verantwoordelijk voor de gezondheidszorg en geneesmiddelen, maar ook voor de opvolging van zwangerschappen en screening van besmettelijke ziektes in samenwerking met de betrokken instanties (bijv. FARES voor tuberculose), vaccinaties, toegang tot dringende medische hulpverlening en doorverwijzing naar gespecialiseerde gezondheidsdiensten waar nodig. Contact: Nel VANDEVANNET, nel.vandevannet@medecinsdumonde.be, 0475/400077

Oxfam-Solidariteit staat in voor de verzameling, sortering en verdeling van tweedehandskleding (winterkleding in het bijzonder), maar ook accessoires als slaapzakken, slaapmatjes, dekens, rugzakken, telefoons en Lyca-herlaadkaarten Contact: Leen SPEETJENS, lsp@oxfam.be, 0484 10 17 87.

Ciré verstrekt juridische informatie aan migranten, zowel over de Belgische als over de Europese aspecten van het asielproces. De organisatie brengt migranten in contact met advocaten voor een individuele opvolging van hun situatie. Contact: Sotieta NGO, sngo@cire.be, 02/6297735

Vluchtelingwerk Vlaanderen. Contact: Charlotte VANDYCKE, charlotte@vluchtelingenwerk.be, 0494/411067

Het Burgerplatform voor Steun aan de Vluchtelingen mobiliseert burgers om migranten op te vangen in hun huis om hen te beschermen tegen de weersomstandigheden en intimidatie, maar ook om voedsel en slaapzakken in te zamelen.

Contact: Mehdi KASSOU, mehdi.h.kassou@gmail.com, 0472/444726  

Artsen Zonder Grenzen zet haar terreinervaring op vlak van psychologische bijstand bij mensen op de vlucht en migranten in, om in samenwerking met de andere partners, een zo volledig mogelijk medische zorg te bieden. Contact: Christof GODDERIS, Christof.Godderis@brussels.msf.org, 0475/406076

Voor Het Rode Kruis vormt gezinshereniging en het contact tussen personen van eenzelfde gezin de kerntaak. In een migratiecontext neemt het risico om contact met de familie te verliezen toe. Daarom levert het Rode Kruis België  de volgende diensten: toegang tot een wifi-netwerk, herlaadpunten voor gsm’s, de verspreiding van preventieve berichten om de familiebanden te behouden en specifieke opsporingsverzoeken aan de dienst Tracing van het Rode Kruis België (Ukkel).

Contact: Sandrine DEVERS,  sandrine.devers@croix-rouge.be, 0495/551637

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter