8 miljoen doden te vermijden als belastingontwijking stopt

30/10/2017

Amper 1/3de van de 100 miljard dollar aan belastingen die bedrijven elk jaar ontwijken in arme landen, zou genoeg zijn om de factuur te betalen voor essentiële gezondheidszorg. Die kan voorkomen dat 8 miljoen moeders, baby’s en kinderen sterven. Dat maakt Oxfam vandaag bekend bij de lancering van een krachtig filmpje over de menselijke kost van belastingontwijking

Experts schatten dat jaarlijks 30 miljard dollar nodig is voor basisgezondheidszorg wereldwijd zoals vaccinaties, verloskundigen en de behandeling van diarree. Betere toegang tot gezondheidszorg zou kunnen voorkomen dat jaarlijks gemiddeld 7,8 miljoen kinderen en 210.000 vrouwen sterven in 74 arme landen. 

Maaike Vanmeerhaeghe, beleidsmedewerkster fiscaliteit bij Oxfam-Solidariteit :

“Grote bedrijven die belastingen ontwijken, halen onmisbare fondsen weg uit ontwikkelingslanden. Tegelijkertijd worden de armste mensen overal ter wereld uitgesloten van basisgezondheidszorg die hun leven kan redden. Er is geen enkel geldig excuus om niet hard op te treden tegen belastingontwijking.” 
Oxfam benadrukt dat het in de eerste plaats aan overheden is om maatregelen te nemen tegen belastingontwijking. Zij kunnen belastingontwijking tegengaan door publieke transparantie voor multinationals  te verplichten en sterkere anti-ontwijkingsmaatregelen te nemen. 

België moet belang van alle mensen vooropstellen

De maatregelen die de Belgische regering neemt tegen belastingontwijking schieten veel te kort. Zo kondigde minister Johan Van Overtveldt vorige week aan om geen ambitieuze anti-ontwijkingsmaatregelen in te voeren, maar om te kiezen voor een zwakke variant, die winstverschuivingen uit ontwikkelingslanden niet tegen gaat. 

Maaike Vanmeerhaeghe:

“De oplossingen om een einde te maken aan belastingontwijking liggen op tafel. Maar het is teleurstellend dat overheden, waaronder België, het belang van multinationals nog steeds laten primeren boven dat van gewone burgers.”

Arme landen zijn 2x zo afhankelijk van belastingen

Arme landen zijn 2x zo afhankelijk van belastinginkomsten van bedrijven als rijke landen om maatregelen te kunnen financieren zoals het aankopen van medicijnen, het betalen van verpleegkundigen en het aanleggen van waterleidingen met schoon water voor hun inwoners. 

Het is bewezen dat arme landen meer budget besteden aan gezondheidszorg wanneer ze over meer belastinginkomsten beschikken (in het bijzonder afkomstig van vennootschapsbelasting en inkomensbelasting), en dat leidt tot een betere gezondheid bij de bevolking. 

Perscontact: 

Leen Speetjens
0484 10 17 87

Bekijk het filmpje: 

Noot aan de redactie: 

  1. Oxfam baseerde de cijfers op de studie “Advancing social and economic development by investing in women’s and children’s health: a new Global Investment Framework”. Dit onderzoek schat dat 147 miljoen kindersterftes, 32 miljoen doodgeborenen en 5 miljoen moedersterftes vermeden kunnen worden als de uitgaven voor gezondheidszorg zouden stijgen met $5 per persoon per jaar tussen 2013 en 2035 in 74 arme landen. De cijfers van Oxfam zijn jaarlijkse gemiddelden gebaseerd op de totale cijfers, dit is een totaaluitgave van $678,1 miljard of $29,48 miljard per jaar gespreid over 23 jaar, om 7,78 miljoen kindersterftes en 217.000 moedersterftes jaarlijks te voorkomen. 
  2. De VN heeft berekend dat belastingontwijking door bedrijven elk jaar minstens $100 miljard dollar kost aan ontwikkelingslanden, dat is $8,3 miljard dollar per maand en $33,3 miljard dollar elk kwartaal: World Investment Report 2015: Reforming international investment governance
  3. Het IMF zegt dat belastinginkomsten van bedrijven bij benadering 16% bijdragen aan het BBP van arme landen, in tegenstelling tot bij benadering 8% in rijke landen. IMF Policy Paper: Spillovers in international corporate taxation
  4. Hoe het innen van belastingen de uitgaven voor gezondheidszorg treft: Financing universal health coverage – effects of alternative tax structures on public health systems: cross-national modelling in 89 low-income and middle-income countries
  5. Oxfam pleit concreet voor de volgende maatregelen:
  • Publieke land-per-land rapportering: Europese lidstaten onderhandelen momenteel over deze publieke transparantiemaatregel, die multinationals verplicht om data bekend te maken over hun economische activiteiten per land. Die fiscale transparantie kan helpen om na te gaan of multinationals belastingen betalen daar waar ze hun winst realiseren.
  • Controlled Foreign Company Rules: de Europese anti-ontwijkingsrichtlijn (ATAD) verplicht Europese lidstaten om CFC-regels in te voeren tegen 2019. Dat zijn maatregelen tegen het parkeren van winsten in belastingparadijzen. Lidstaten kunnen daarbij kiezen tussen twee modellen. Het meest ambitieuze model gaat ook winstverschuivingen uit dochterbedrijven in ontwikkelingslanden tegen. België kiest echter voor een zwakker model, dat ontwikkelingslanden niet beschermt. 
Het filmpje werd geproduceerd door creatief bureau Don’t Panic

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter