Reactie Oxfam op nieuw IPCC rapport over de gevolgen van, de aanpassing aan en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering

28/02/2022

In een reactie op de publicatie van het nieuwe IPCC rapport over de gevolgen van, de aanpassing aan en de kwetsbaarheid voor klimaatverandering, zei Nafkote Dabi, hoofd klimaatbeleid van Oxfam International:

"Dit rapport moet iedereen wakker schudden. De armste, die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatverandering, lijden het meest en wij hebben de morele verantwoordelijkheid om hen te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering.”

Sinds COP26 heeft de rijkste 1 procent van de wereld veel meer koolstof uitgestoten dan het Afrikaanse continent

"Ongelijkheid is de kern van de huidige klimaatcrisis - in de iets meer dan 100 dagen die sinds COP26 zijn verstreken, heeft de rijkste 1 procent van de wereldbevolking veel meer koolstof uitgestoten dan de bevolking van Afrika in een heel jaar. Terwijl de superrijken het kleine resterende koolstofbudget van de planeet om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, erdoor jagen. Het is duidelijk tijd om hun buitensporige rijkdom, macht en consumptie terug te vorderen door middel van een vermogensbelasting of een verbod op koolstof verslindende luxegoederen zoals privéjets en megajachten.”

"De mensen die in de zwaarst getroffen landen wonen, hebben dit rapport niet nodig om hen te vertellen dat het klimaat is veranderd. De hoogste prijs wordt nu al betaald door de veeboer in Somalië wiens hele kudde van de dorst is omgekomen. En de moeder op de Filippijnen die in de gymzaal van een school schuilt omdat haar huis vlak voor Kerstmis is weggevaagd.”

"Ongeacht hoe snel regeringen en bedrijven de koolstofuitstoot terugdringen, een deel van de opwarming is al ingebakken door ons gedrag in het verleden. Het is kortzichtig - en te laat - om ons bijna uitsluitend te richten op mitigatie. Miljarden mensen hebben nu behoefte aan systemen voor vroegtijdige waarschuwing, toegang tot hernieuwbare energie en verbeterde gewassenproductie, niet pas nadat we de uitstoot onder controle hebben gebracht.

"Slechts een vierde van alle klimaatfinanciering voor kwetsbare landen is bestemd voor klimaataanpassing. De recente overeenkomst op COP26 om de financiering voor aanpassing tegen 2025 te verdubbelen tot 40 miljard dollar zal helpen, maar het is bij lange na niet genoeg. De VN schat dat kwetsbare landen elk jaar 70 miljard dollar nodig hebben om zich aan te passen, en die kosten dalen niet. De rijke landen zijn voor het overgrote deel verantwoordelijk voor de klimaatcrisis en moeten meer doen om de armste gemeenschappen te steunen.”

"Een andere duidelijke boodschap van dit verslag is dat we allemaal aan het stuur zitten. Onze voet zit op het gaspedaal en de geringste beweging leidt tot meer schadelijke gassen en hogere temperaturen. Elke ton koolstof die we vermijden, verhoogt de kans op een leefbare planeet - er is een enorm verschil tussen 1,5°C en 1,6°C opwarming.”

"We moeten ons aanpassen, en daarbij moeten we de planeet vrijwaren. Want een op hol geslagen opwarming van de aarde zal alleen maar leiden tot gebeurtenissen waar we niet meer van terug kunnen komen -doden, overstromingen, onbewoonbare woestenijen, en massale migratie van wanhopige mensen."

 

Noot voor de redactie:

Foto's van de droogte in Jubaland, Somalië, kunnen worden gedownload.

Sinds COP26 heeft de rijkste 1 procent van de wereld (79 miljoen mensen) naar schatting 1,7 miljard ton koolstof uitgestoten. Dat is meer dan het Afrikaanse continent, waar bijna 1,4 miljard mensen wonen, in een heel jaar uitstoot. Volgens het Global Carbon Project bedroeg de consumptie-uitstoot van Afrika voor 2019 (het laatst beschikbare jaar) 1,03 miljard ton (1,03 miljard ton gedeeld door 365 x 107 = 294 miljoen ton uitgestoten door Afrika in 107 dagen). De berekeningen zijn gemaakt aan de hand van het rapport Confronting Carbon Inequality van Oxfam en het Stockholm Environment Institute.

Daaruit blijkt dat de rijkste 1 procent van de mensheid verantwoordelijk is voor twee keer zoveel uitstoot als de armste 50 procent, en dat hun koolstofvoetafdruk in 2030 in feite 30 keer groter zal zijn dan het niveau dat verenigbaar is met de 1,5°C-doelstelling van het Akkoord van Parijs.

Volgens Boat International heeft de superjachtindustrie de COVID-19 pandemie grotendeels van zich afgeschud en een derde jaar van consistente groei genoteerd. Het 2022 Global Order Book telt 1.024 projecten in aanbouw of in bestelling, een stijging van 24,7 procent ten opzichte van de 821 van vorig jaar.

Volgens de OESO hebben de ontwikkelde landen in 2019 slechts ongeveer 80 miljard dollar aan klimaatfinanciering verstrekt. Hoewel de secretaris-generaal van de VN, Oxfam en anderen hebben opgeroepen om de helft van het geld te besteden aan aanpassing, gaat slechts ongeveer een kwart van de totale klimaatfinanciering naar aanpassing.

Het Milieuprogramma van de VN (UNEP) schat dat de jaarlijkse aanpassingskosten in de kwetsbare landen naar verwachting zullen oplopen tot 140 à 300 miljard dollar in 2030 en 280 à 500 miljard dollar in 2050.

Het UNFCCC schat dat Somalië tussen nu en 2030 48,5 miljard dollar nodig zou kunnen hebben om zich aan de klimaatverandering aan te passen. Het bbp van Somalië bedraagt minder dan 7 miljard dollar (2020).

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter