Oxfam dringt aan op vredesbesprekingen om conflict in Jemen te beëindigen

25/01/2022

Oxfam heeft vandaag de VN-Veiligheidsraad opgeroepen de recente aanvallen in Jemen te veroordelen en vaart te zetten achter de vredesbesprekingen om een einde te maken aan het zeven jaar durende conflict. De oproep volgt op de luchtaanvallen die de afgelopen week honderden burgers het leven hebben gekost en verwond en die hebben geleid tot de opschorting van humanitaire hulp in grote delen van het land. Tegelijkertijd worstelen burgers met torenhoge prijzen voor voedsel, brandstof en eerste levensbehoeften in wat al een van 's werelds grootste humanitaire crises was. 

Abdulwasea Mohammed, Oxfam beleidsmedewerker in Jemen, sprak vanuit Sana'a: 

"De mensen hebben het écht moeilijk. Gisteravond zijn er nog meer luchtaanvallen geweest. Iedereen is bang. Kinderen zijn getraumatiseerd - we zeggen hen wel dat ze zich geen zorgen hoeven te maken maar ze worden wakker van enorme explosies, net als wij. Elke avond gaan we naar bed en bidden we dat we 's morgens wakker worden.”

"We leven al bijna zeven jaar in oorlog, maar de laatste paar dagen zijn het ergst en ik maak me zorgen over wat de volgende uren zullen brengen.”

"Het geweld moet onmiddellijk ophouden, zodat gezinnen zich veilig kunnen voelen en humanitaire organisaties hun levensreddende werk kunnen hervatten. Maar er is meer nodig dan een staakt-het-vuren, want dat heeft in het verleden niet tot duurzame vrede geleid. De VN-Veiligheidsraad moet de besprekingen dringend hervatten om een echt einde aan het conflict te stellen en alle partijen moeten ermee instemmen het leven van de Jemenieten boven alles te stellen.”

Deze laatste escalatie heeft een aantal dringende humanitaire werkzaamheden stopgezet. Oxfam zag zich genoodzaakt het werk in verschillende gebieden tijdelijk op te schorten wegens bezorgdheid over de veiligheid van het personeel en de door de autoriteiten opgelegde bewegingsbeperkingen als gevolg van het toegenomen geweld. Ook het gebrek aan brandstof belemmert de hulpverlening aan kwetsbare gemeenschappen. 

De voorbij dagen is de brandstofprijs als gevolg van de bombardementen bijna verdrievoudigd, waardoor de prijzen van levensnoodzakelijke producten als voedsel, water en medicijnen, die met vrachtwagens door het land worden vervoerd, torenhoog zijn gestegen. Aangezien meer dan 80% van de mensen in Sana'a afhankelijk is van water dat per vrachtwagen wordt geleverd, dreigt door deze prijsstijging een ernstige noodsituatie voor de volksgezondheid te ontstaan. 

Op veel plaatsen is geen brandstof verkrijgbaar, zelfs niet op de onofficiële markten. De elektriciteitsvoorziening is beperkt omdat de plaatselijke particuliere elektriciteitsbedrijven moeite hebben om brandstof te kopen die nodig is om elektrische stroom te leveren. Daarnaast is de vitale levensader van cash transfers door familie in het buitenland en binnenlandse geldtransacties (hawalah-systeem) dagenlang afgesneden geweest door een gebrek aan internet. Door het uitvallen van de telecommunicatie kregen gezinnen moeilijk contact met hun dierbaren.

Mohammed zei:

"De VN-Veiligheidsraad heeft de afgelopen weken krachtig gereageerd op geweld tegen burgers in andere landen vanuit Jemen, maar niet op grootschalige aanvallen die in Jemen zelf plaatsvinden. Om zijn verantwoordelijkheid voor het handhaven van de internationale vrede en veiligheid na te komen, moet de Raad dezelfde bezorgdheid voor de Jemenieten aan de dag leggen als voor anderen in de regio."

Sinds de Groep van Eminente Deskundigen inzake Jemen - het door de VN aangestelde orgaan dat verantwoordelijk is voor het toezicht op mensenrechtenschendingen in Jemen - in oktober vorig jaar werd ontbonden, is er geen internationaal toezicht meer op de mensenrechtenschendingen. Het Civilian Impact Monitoring Project meldde dat het aantal burgerslachtoffers in de laatste drie maanden van 2021 met 66 procent is gestegen ten opzichte van het voorgaande kwartaal.

Sinds het begin van het conflict in 2015 zijn meer dan vier miljoen mensen in Jemen ontheemd, velen meerdere malen omdat de frontlinies verschuiven. Er zijn bijna 14.000 burgerslachtoffers gevallen en meer dan 20 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig.   

 

Toelichtingen voor de redactie: 

Abdulwasea Mohammed (Oxfam in Jemen) is beschikbaar voor interviews (Engels of Arabisch). Beeldmateriaal uit januari 2021 is op aanvraag beschikbaar.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter