Reactie Oxfam België op de COP26 resultaten: onze leiders zijn nog steeds niet wakker

13/11/2021

Gabriela Bucher, uitvoerend directeur van Oxfam International, zei:

"Het is duidelijk dat sommige wereldleiders denken dat ze niet op dezelfde planeet leven als ons. Geen droogte, branden en stijgende zeespiegel kunnen hen doordringen van de noodzaak om te stoppen met CO2 en methaan uitstoot.”

"Extreem weer verwoest nu al het leven van de meest kwetsbaren. Zij hebben het minst gedaan om de klimaatcrisis te veroorzaken, maar ze zijn wel degenen die worstelen om te overleven en die ook nog eens de rekening van de klimaatcrisis betalen.”

"Het verzoek om de reductiedoelstellingen voor 2030 tegen volgend jaar te versterken is een belangrijke stap. Het werk begint nu. Grote uitstoters, vooral rijke landen, moeten gehoor geven aan deze oproep en hun doelstellingen op elkaar afstemmen, zodat we de best mogelijke kans hebben om 1,5°C binnen bereik te houden. Ondanks jaren van overleg blijven de emissies stijgen en zijn we gevaarlijk dicht bij het verliezen van deze race tegen de klok.”

"Economisch kwetsbare landen, die meer dan 6 miljard mensen vertegenwoordigen, hebben een mechanisme voor ‘Verlies en Schade’ voorgesteld om de wederopbouw na klimaatrampen te financieren. Niet alleen hebben rijke landen dit voorstel geblokkeerd, het enige waar zij mee akkoord gingen was beperkte financiering voor technische bijstand en het aangaan van een zogezegde "dialoog". Dit bespottelijke resultaat is toondoof voor het lijden van miljoenen mensen nu, en in de toekomst.”

"Voor het eerst is een doelstelling voor de financiering van klimaataanpassing overeengekomen. De toezegging om deze doelstelling te verdubbelen komt lager uit dan wat ontwikkelingslanden vroegen en nodig hebben, maar als het wordt gerealiseerd, zal de steun aan kwetsbare landen met miljarden toenemen.”

"Het is pijnlijk dat de diplomatieke inspanningen er eens te meer niet in zijn geslaagd de omvang van deze crisis het hoofd te bieden. Maar we moeten kracht putten uit de groeiende beweging van mensen over heel de wereld die onze regeringen uitdagen en ter verantwoording roepen. De roep om een betere wereld wordt steeds luider, en het is mogelijk, met moed en creativiteit.”

België verdeeld en teleurstellend

De federale regering, Vlaanderen, Wallonië en Brussel hebben geen akkoord bereikt over de verdeling van de nationale klimaatinspanningen. Door toedoen van Vlaanderen mist België de kans om toe te treden tot de High Ambition Coalition, ondanks de toespraak van premier De Croo bij de opening van de COP.

"Het is betreurenswaardig dat de regio's en de federale regering het niet eens konden worden over duidelijke doelstellingen, want de tijd dringt. Ondanks het feit dat de Europese Commissie België vraagt om zijn uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 47% te verminderen, weigert de Vlaamse regering, die 60% van de Belgische uitstoot voor haar rekening neemt, om haar uitstoot voorlopig met meer dan 40% te verminderen. Onder deze omstandigheden is ons land niet goed geplaatst om zijn deel bij te dragen aan de wereldwijde inspanningen om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°", waarschuwt Alba Saray Pérez Terán, klimaatspecialist bij Oxfam België.

Een ander belangrijk terrein waarop België naar verwachting een bijdrage zou leveren aan de COP was de bijdrage aan de klimaatfinanciering om lage-inkomenslanden te helpen het hoofd te bieden aan de klimaatverandering. "Wij verwelkomen de aangekondigde nieuwe financiële bijdragen van de federale regering en het Brusselse en Waalse Gewest. Jammer genoeg werd deze beslissing niet gevolgd door Vlaanderen", betreurt Perez Terán. "Geschat wordt dat een billijke bijdrage van België tegen 2023 500 miljoen per jaar zou bedragen. Vandaag bereikt deze financiering nauwelijks een vijfde van de toegezegde bedragen, en dat terwijl er creatief omgegaan wordt met financiële toezeggingen op ontwikkelingssamenwerking", constateert Perez Terán.

Er zijn ook positieve ontwikkelingen: Waals klimaatminister Philippe Henry heeft tijdens de laatste uren van de COP26 een bijdrage van 1 miljoen euro aangekondigd, specifiek bestemd voor de ‘verliezen en schade’ van de meest kwetsbare landen.

Daarnaast is er ook de bijdrage van Vlaanderen en het Brusselse Gewest aan het VN-Aanpassingsfonds, dat programma's financiert om kwetsbare gemeenschappen te helpen zich aan te passen aan de klimaatverandering. 

Positief is ook de beslissing van de minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir om toe te treden tot de coalitie inzake feministische actie voor klimaatrechtvaardigheid en het engagement van Wallonië, Brussel en de federale regering om genderrechtvaardigheid verder te integreren in hun energie-klimaatplannen.

"Vlaanderen speelt cavalier seul, niet alleen door genderrechtvaardigheid niet te integreren, maar door zelfs de relevantie ervan in twijfel te trekken, wat volledig ingaat tegen de Europese democratische waarden en de verbintenissen van het Akkoord van Parijs. Terwijl de voormalige president van Ierland tijdens de COP26 zei dat de klimaatonderhandelingen nog steeds te mannelijk, te wit en te muf zijn,” aldus Pérez Terán.

Noot aan de redactie

Alba Saray Pérez Terán, klimaatspecialist bij Oxfam België is beschikbaar in Glasgow voor interviews.

Op 18 november organiseren Oxfam België, 11.11.11 en Bozar een debat over de uitkomst van de klimaatconferentie: ‘COP-26: Bla bla bla or way forward?’. Samen met Zakia Khattabi (Minister van Klimaat) , François Gemenne (ULiège, GIEC), Aissatou Diouf  (CAN West Afrika) en Jada Kennedy (Y4C), wordt er teruggeblikt op de COP.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter