Belastingoptimalisering made in Belgium erkend als staatssteun aan multinationals

17/09/2021

Het Belgische systeem van fiscale rulings is nog steeds in het nieuws op Europees niveau. Gisteren heeft het Europese Hof van Justitie bevestigd dat het systeem van fiscale rulings wel degelijk overeenkomt met Belgische staatssteun aan multinationals. Het ziet er dus naar uit dat België verplicht zal worden op termijn bijna 700 miljoen euro terug te vorderen ... Iets dat België niét wilt doen. 

 

Ter herinnering: sinds 2005 biedt het Belgische belastingsysteem sommige grote multinationals de mogelijkheid om, via het systeem van de excess profit ruling, geen belasting te betalen op een groot deel van hun winst in België. In 2016 oordeelde de Europese Commissie dat dit systeem illegale staatssteun vormde en vroeg België daarom om bijna 700 miljoen euro van 55 multinationals terug te vorderen. België weigerde destijds het geld terug te vorderen en ging zelfs samen met de multinationals in beroep tegen het besluit bij het Gerecht van de Europese Unie.  

 

In 2019 heeft het Gerecht de beslissing van de Europese Commissie nietig verklaard op grond van een procedurefout. Maar de beslissing van het Hof van Justitie van vandaag zet de zaken recht. Zij is van mening dat er wel degelijk staatssteun is verleend en verzoekt het Hof de zaak opnieuw te bestuderen.

 

Als België de praktijken van belastingparadijzen aan de kaak wil stellen en belastingontwijking en -ontduiking wil bestrijden, moeten ze deze praktijken niet zelf overnemen. Hiermee gaat zij in tegen de stroom van internationale initiatieven die de winsten van multinationals eerlijker willen belasten. 

 

De pandemie en klimaatcrisis vereisen dat alle middelen worden ingezet voor solidariteit ten voordele van de meest kwetsbaren. Niet aan staatssteun voor multinationals. Het is de allerhoogste tijd dat de winsten van multinationals eerlijk worden belast in de landen waar zij zijn gemaakt. Deze miljoenen euro's die ten onrechte aan de belasting ontsnappen, zijn miljoenen euro's die nooit zullen worden geïnvesteerd in onderwijs, gezondheidszorg, de koolstofarme omslag of in hulp aan sectoren die zwaar zijn getroffen door de pandemie. Dit maakt de houding van België cynisch.  

 

Voor de redactie:

Het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie van 16/09/2021

De beslissing van de Europese Commissie van 2016

Eurodad's reactie op het arrest van het Gerecht van de EU in 2019

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter