Zwarte lijst van de EU moet belastingparadijzen penaliseren, niet kwetsbare landen straffen

05/10/2021

Vandaag, dinsdag 5 oktober, kwamen de Europese ministers van Economische Zaken en Financiën bijeen om een bijgewerkte versie van de EU-lijst van belastingparadijzen goed te keuren. Dit gebeurt te midden van de Pandora Papers en de wereldwijde belastingonderhandelingen. 

In een reactie verklaart Chiara Putaturo, beleidsmedewerker belastingen voor Oxfam EU:

"De zwarte lijst van de EU zou belastingparadijzen moeten straffen. In plaats daarvan laat zij hen vrijuit gaan. Het besluit van vandaag om Anguilla, de enige overblijvende jurisdictie met een belastingtarief van nul procent, en de Seychellen, die in het middelpunt van het laatste belastingschandaal staan, van de zwarte lijst van de EU te schrappen, maakt er een lachertje van. Terwijl het onderzoek naar de Pandora Papers aan het licht bracht hoe de superrijken belastingparadijzen blijven gebruiken om hun belastingen te ontduiken, wordt de gewone man gevraagd de rekening te betalen voor de coronacrisis.”

"De EU sluit de ogen voor echte belastingparadijzen en overweegt om arme landen die de mondiale belastingovereenkomst niet ondertekenen, op de zwarte lijst te zetten. Dit akkoord is oneerlijk omdat het rijke landen bevoordeelt en de behoeften van kwetsbare landen negeert. In plaats van de zwarte lijst te gebruiken als een instrument om arme landen te dwingen een oneerlijk belastingakkoord te aanvaarden, moet de EU de criteria van de lijst hervormen om échte belastingparadijzen aan te pakken.”

"In de komende maanden hebben de Europese regeringen de kans om de zwarte lijst van de EU te hervormen. Zij moeten een zwarte lijst opstellen van jurisdicties met een nultarief en een zeer laag belastingtarief, indicatoren opstellen om op te sporen waar bedrijven een valse economische activiteit hebben en transparantie eisen over de echte eigenaar. De hervorming moet de zwarte lijst geschikt maken voor het beoogde doel. Anders blijft de lijst een witwasinstrument dat de rijksten en de meest winstgevende bedrijven in staat stelt hun billijke aandeel in belastingen te blijven ontduiken." 

Noot voor de redactie

- Vandaag herzien de Europese regeringen hun zwarte lijst. Ze schrappen Anguilla, Dominica en de Seychellen. De EU-landen en de Europese Commissie herzien momenteel de criteria van de lijst. Deze moet begin 2022 zijn afgerond.

- In een nieuwe mediabriefing legt Oxfam uit waarom de huidige lijst geen echte belastingparadijzen bevat, waarom het oneerlijk is en wat er moet veranderen.

- Een akkoord over wereldwijde belastinghervormingen (BEPS2) waarover de OESO-landen met een inclusief kader hebben onderhandeld, zal waarschijnlijk eind oktober door de G20-leiders worden bekrachtigd. Dit pakket omvat twee pijlers. Pijler 1 introduceert het recht om grote multinationals te belasten op basis van de plaats waar zij hun omzet maken. Pijler 2 voorziet in een wereldwijde minimumvennootschapsbelasting van 15%. De landen moeten beide pijlers als één pakket onderschrijven. In de komende dagen zal Oxfam een nieuwe analyse publiceren dat aantoont waarom het OESO-voorstel oneerlijk is.

- In de mededeling over de belastingregeling voor ondernemingen voor de 21e eeuw heeft de Europese Commissie plannen aangekondigd om in de toekomst criteria in te voeren die de bekrachtiging van de wereldwijde belastinghervormingen verplicht stellen.

- Zondag publiceerde het International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) het onderzoek "Pandora Papers", dat aantoont hoe rijke particulieren belastingparadijzen gebruiken om hun fortuin te verbergen of belastingen te ontduiken. Bijna geen van de landen die als geheime jurisdictie zijn aangemerkt, komt voor op de zwarte lijst van de EU. De Seychellen was een van de meest genoemde jurisdicties en werd vandaag van de zwarte lijst van de EU geschrapt. De invoering van een criterium op de lijst om ervoor te zorgen dat de persoon die eigenaar is van of zeggenschap heeft over de onderneming (uiteindelijke begunstigde) wordt bekendgemaakt, kan de transparantie vergroten en ertoe bijdragen dat sommige van deze rechtsgebieden worden aangepakt. De Europese regeringen overwegen al vele jaren dit soort maatregelen in te voeren. Zij wachten nu op de algehele hervorming van de criteria om deze maatregel in te voeren.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter