Aan een zijden draadje: Op zoek naar bescherming in Oost-Congo

Bij de start van 2014 zijn er redenen om te hopen dat er vrede in zicht is in Oost-Congo. Maar er zijn verdere engagementen nodig om een oplossing te vinden voor de moeilijke situatie van de inwoners van Oost-Congo. 

In 2013 waren er verschillende initiatieven op nationaal vlak en overtuigende engagementen van regionale en internationale politici. Dat heeft geleid tot belangrijke vooruitgang en nieuwe raamakkoorden (framework agreements) om een oplossing te vinden voor het conflict en de onveiligheid in Oost-Congo. 

Maar toch: Oxfam heeft gepraat met mensen in heel Oost-Congo, en die melden dat hun situatie gevaarlijk blijft, in het bijzonder in afgelegen gebieden waar de overheid weinig aanwezig is. 

Wat absoluut nodig is voor een verder goed verloop van het vredesproces in Oost-Congo: 

  • verdere nationale, regionale en internationale engagementen
  • inspanningen om akkoorden en initiatieven op hoog niveau systematisch gekoppeld worden aan de praktijkervaringen van gemeenschappen in Oost-Congo.

Zonder deze 2 elementen bestaat de kans dat deze zeldzame kans op vrede in Oost-Congo een maat voor niets is. 

Publicatiedatum: 
27/01/2014
Download (364.07 KB)