Aantal miljardairs verdubbeld sinds crisis

29/10/2014

Decennia van strijd tegen armoede dreigen teniet gedaan te worden door groeiende ongelijkheid. Daarvoor waarschuwt Oxfam vandaag bij de publicatie van een nieuw rapport, dat onder meer aantoont hoe sinds de financiële crisis het aantal miljardairs in de wereld verdubbelde.

Het rapport ‘Even it Up: Time to End Extreme Inequality’ gaat onder meer in op de tegenstelling tussen extreme rijken enerzijds en honderden miljoenen mensen in diepe armoede zonder gezondheidszorg en onderwijs anderzijds. De 85 rijkste mensen, die samen evenveel bezitten als de armste helft van de wereldbevolking, zagen in het afgelopen jaar hun rijkdom groeien met 244 miljard dollar. Dat is een half miljoen dollar per minuut. Tussen maart 2009 en maart 2014 verdubbelde het aantal miljardairs. In diezelfde periode stierven een miljoen moeders tijdens de bevalling, eenvoudigweg door gebrek aan goede zorgen.

Krijg gelijk

Wereldwijd noemden leiders dit jaar extreme ongelijkheid de ‘uitdaging van onze tijd’. Van president Obama, tot de paus, maar ook leidende economische instellingen als het IMF en World Economic Forum. Niet handelen is volgens hen zeer schadelijk, zowel vanuit economisch als sociaal oogpunt. Maar toch bleef het grotendeels bij mooie woorden.
 
Het nieuwe rapport van Oxfam, ondersteund door beroemdheden als Kofi Annan, Mandela’s weduwe Graça Machel en de econoom Joseph Stiglitz, luidt een wereldwijde Oxfam-campagne in tegen extreme ongelijkheid, onder het motto ‘Krijg Gelijk’. Oxfam wil daarmee wereldleiders oproepen de retoriek over armoede om te zetten in daden en te zorgen dat de armsten recht wordt gedaan. Zo moet belastingontwijking door multinationals en door de rijkste mensen ter wereld worden uitgebannen. Arme landen missen daardoor miljarden aan inkomsten, die zij dringend nodig hebben voor zorg, onderwijs en ontwikkeling van hun land.

"Velen denken nog steeds dat economische groei automatisch leidt tot meer welvaart voor iedereen," zegt Xavier Declercq, directeur beleidswerk van Oxfam-Solidariteit. "Dat idee is compleet achterhaald. Groei concentreert steeds meer welvaart in de handen van een kleine elite. Extreme ongelijkheid blokkeert vooruitgang, voedt de instabiliteit in de wereld en corrumpeert de politiek. Wereldwijd sterven miljoenen door een gebrek aan gezondheidszorg, terwijl enkele extreem rijke mensen meer geld bezitten dan ze op een mensenleven kunnen uitgeven."

"Het steeds verder toenemen van mensonterende armoede, tegenover absurde rijkdom, is geen natuurlijk gegeven," zegt Declercq. "Het is het gevolg van een ontsporend systeem. De regels werken in het voordeel van grote machtige bedrijven en een rijke elite, die steeds meer rijkdom en macht in handen krijgen, ten koste van steeds meer mensen die in armoede leven. Het is tijd om regels te maken die voor iedereen werken, en niet alleen voor deze kleine elite."

1,5 procent

Het effect van eerlijkere regels zou even drastisch zijn als de schade door het ontbreken ervan. Een heffing van 1,5 procent op het vermogen van miljardairs zou jaarlijks al voldoende opbrengen om alle kinderen naar school te laten gaan en basis gezondheidszorg in alle arme landen mogelijk te maken.

"Niet ingrijpen is geen optie meer. Genoeg is genoeg. Niet omdat we mensen met geld hun auto, villa of zeilboot niet gunnen, maar omdat het onacceptabel is dat rijken gewoonweg langer en gezonder leven dan mensen die minder middelen hebben."

Het Oxfam-rapport maakt duidelijk dat ongelijkheid uiteindelijk schadelijk is voor iedereen. Het belemmert economische groei en de machtsconcentratie die ermee gepaard gaat verstoort democratische besluitvorming. Economische verschillen tussen mannen en vrouwen groeien en de voedingsbodem voor maatschappelijke spanningen, criminaliteit en gewelddadige conflicten groeit wereldwijd. Extreme ongelijkheid ondermijnt ook het rechtvaardigheidsgevoel in de samenleving en dreigt de kloof tussen de bevolking en de politieke en economische elite nog te vergroten.

Oxfam doet ook aanbevelingen om de ongelijkheid terug te dringen. Elk jaar worden 100 miljoen mensen tot armoede veroordeeld omdat ze moeten betalen voor gezondheidszorg. Naast een eerlijke afdracht van belastingen door multinationals en rijke individuen, zijn dus ook en vooral publieke investeringen in gezondheidszorg en onderwijs van cruciaal belang om ongelijkheid aan te pakken.

Extra

  • Het volledige rapport 'Even it up - Time to end extreme inequality' in bijlage
  • Case studies en beeldmateriaal beschikbaar op aanvraag
Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter