Achter de streepjescode: ongelijkheid in de voedingsketens

Achter de streepjescode

Wist je dat voor sommige voedingsproducten meer dan 50% van de prijs die de consument betaalt naar de supermarkt gaat? Terwijl de kleinschalige boeren en arbeiders in dezelfde keten maar een aandeel van 5% overhouden?

Wereldwijd incasseren supermarkten een groeiend aandeel van de prijs die de consument voor voedsel betaalt, terwijl het aandeel voor de arbeiders en producenten is gedaald. Door de enorme machtsconcentratie in onze voedingsdistributie, staan kleinschalige boeren en arbeiders enorm onder druk. Miljoenen vrouwen en mannen die ons voedsel produceren worden geconfronteerd onaanvaardbare arbeidsomstandigheden en houden geen leefbaar inkomen over.

Met dit rapport en de bijhorende campagne ‘Behind the Barcodes’ klaagt Oxfam de ongelijkheid onze voedingsketens aan. We roepen beleidsmakers op om te zorgen voor regels die oneerlijke handelsprakrijken verbieden en bedrijven verplichten om de mensenrechten en het milieu in hun ketens te respecteren.

Publicatiedatum: 
20/06/2018
Download (1.73 MB)