Als reactie op de aankondiging van het uitstel van de COP 26 tot november 2021 - een jaar na de oorspronkelijke datum - zei Alba Saray Pérez Terán, klimaatdeskundige bij Oxfam België:

28/05/2020

"Dit uitstel mag niet leiden tot opschorting van dringende maatregelen ter bestrijding van de klimaatverandering, die armoede in de hand werkt, een last die de meest kwetsbare landen niet hoeven te dragen wanneer zij al moeite hebben om de negatieve gevolgen van het coronavirus te verwerken. De belofte van regeringen om hun nationaal vastgestelde bijdragen in 2020 te herzien, d.w.z. de inspanningen van elk land om zijn nationale emissies te verminderen en zich aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering, moet worden nagekomen. » 

 

“Oxfam verwelkomt de inspanningen van de Europese Commissie om haar voor september 2020 voorgenomen plan voor de herziening van de emissiereductiedoelstelling van de EU voor 2030 en de Europese klimaatwet die momenteel wordt herzien, af te ronden. Wij roepen eerste minister Sophie Wilmès en klimaatminister Marie Christine Marghem op om te zorgen dat het werk van de Europese Raden om deze doelstellingen te bereiken niet ophoudt, ondanks de crisis. »

 

"De EU als geheel is een van de grootste historische uitstoters en zou haar CO2-uitstoot met ten minste 65% moeten verminderen in het belang van de klimaatrechtvaardigheid. Dit moet aan de bron gebeuren, en eventuele aanvullende maatregelen moeten de mensenrechten eerbiedigen. De compensatie van de emissies moet zoveel mogelijk binnen de Europese grenzen plaatsvinden. Onze doelstellingen kunnen niet ten koste gaan van kwetsbare landen, bijvoorbeeld door het gebruik van biobrandstoffen. Het is absoluut noodzakelijk om de veiligheid, de toegang tot land en de voedselsoevereiniteit van burgers in kwetsbare landen te garanderen. » 

 

"Als gastland kan de Britse regering een post-pandemie plan aanbieden voor de wederopbouw van een groenere economie. Ze kan de regeringen van de wereld ertoe aanzetten hun broeikasgasemissies dringend te verminderen in een poging om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5°C, de ideale ambitie van het akkoord van Parijs. »

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter