Ambitieuze klimaatmaatregelen zullen 420.000 Europese jobs creëren

31/03/2015

Meer banen, minder doden door luchtvervuiling en meer besparingen door minder fossiele brandstoffen te importeren. Dat zijn de bijkomende voordelen die de recente klimaatbeloftes van de EU, VS en China voor hun inwoners zullen bieden, zo blijkt uit een nieuwe studie van het New Climate Institute.

In de aanloop naar de klimaattop in Parijs eind dit jaar worden alle landen verwacht hun klimaatplannen vooraf op tafel te leggen. De EU, waaronder België, deed dit al eerder deze maand. De VS zouden dit vandaag doen, gevolgd door China. Het klimaatplan van de VS en China zal overeenstemmen met hun gezamenlijke klimaatdeal van vorig jaar [2].

Een studie in opdracht van Climate Action Network [3] berekende dat de plannen voor de drie economieën in totaal 1 miljoen nieuwe banen zullen opleveren tegen 2030 en jaarlijks 113.000 voortijdige overlijdens door luchtvervuiling zullen vermijden. Met als kers op de taart: gigantische besparingen door minder fossiele brandstoffen te importeren.

Klimaatverandering aanpakken biedt dus heel wat bijkomende maatschappelijke voordelen. Alleen kunnen en moeten de plannen van de EU, VS en China nog ambitieuzer. Ze stroken nog niet met de internationaal aanvaarde doelstelling om de opwarming onder de kritieke grens van 2°C te houden.

Als ze die doelstelling wel volgen, meer bepaald het traject richting 100% hernieuwbare energie tegen het midden van deze eeuw, dan groeien uiteraard ook de maatschappelijke baten. Voor de EU alleen zou een ambitieuzer klimaatplan conform aan de 2°C-doelstelling zorgen voor 420.000 nieuwe jobs tegen 2030 (tegenover 70.000 met het huidige plan), 46.000 geredde levens per jaar (t.o.v. 6000) en meer dan 156 miljard euro besparing per jaar door lagere importkosten van fossiele brandstoffen (t.o.v. 27,5 miljard euro).

"Dit rapport bewijst opnieuw dat ambitieuze klimaatmaatregelen ten goede komen aan ons allemaal. Ook in ons land liggen de opportuniteiten voor het rapen. Maar om dat potentieel aan jobs, besparingen en een betere gezondheid ten volle te benutten, moeten de overheden in ons land nu eindelijk een akkoord sluiten over ons klimaatbeleid. Dit had 5 jaar geleden al moeten gebeuren. De huidige blokkade is surrealistisch. We dreigen de vele socio-economische voordelen van een sterk Europees klimaatbeleid mis te lopen”, zegt Joeri Thijs van Greenpeace.

De bevoegde ministers Marghem, Furlan, Schauvliege en Fremault zitten in de komende weken opnieuw samen over de ‘burden sharing’-discussie. Meer dan 5 jaar na de intrede van de Europese klimaat- en energiedoelstellingen tegen 2020 is er beschamend genoeg nog steeds geen consensus over hoe de verschillende regeringen dit Europees beleid gaan vertalen en verdelen. Greenpeace, Bond Beter Leefmilieu, Inter-Environnement Wallonie, WWF, Oxfam en CNCD-11.11.11 roepen de ministers op om dit uit te klaren.

Contacten

  • Joeri Thijs (Greenpeace): 0496 26 31 92
  • Jan Vandermosten (WWF): 0472 83 25 18
  • Jonathan Lambregs (Bond Beter Leefmilieu): 0497 46 34 88
  • Peter Van Craenenbroeck (11.11.11): 0495 21 52 63

Voetnoten

  1. http://newclimate.org/
  2. http://www.greenpeace.org/belgium/nl/nieuws-blogs/Blogs/blog-klimaat/vs-...
  3. Het volledige rapport is hier beschikbaar: http://bit.ly/1EXrEyQ, een samenvatting hier en een infografiek hier. Dit rapport werd geschreven in opdracht van Climate Action Network, een wereldwijd netwerk van meer dan 900 ngo’s.
Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter