Apple-oordeel: De EU moet structurele maatregelen nemen tegen belastingontwijking

15/07/2020

Het Europees hof van Justitie heeft vanochtend geoordeeld dat de 13 miljard euro aan belastingvoordelen die Apple van Ierland kreeg geen illegale vorm van staatssteun is. De uitspraak van het Europees hof heeft betrekking op een beroep van Apple en Ierland tegen een EU-beslissing van 2016 waarbij het Amerikaanse bedrijf 13 miljard euro aan onbetaalde belastingen aan Ierland moest betalen.

Maaike Vanmeerhaeghe, Oxfam-beleidsmedewerker ongelijkheid en fiscaliteit, zegt:

"Ondanks de uitspraak van vandaag wordt niet betwist dat Apple aanzienlijke belastingkortingen heeft gekregen door de Ierse belastingdienst. Zaken als deze benadrukken het extreme karakter van belastingontwijking in de EU, die overheden tientallen miljarden euro's per jaar kost - geld dat gebruikt zou moeten worden voor publieke diensten, zoals gezondheidszorg en sociale bescherming, die in de nasleep van de COVID-19-pandemie meer dan ooit nodig zijn. Het is nu tijd dat de Europese Commissie structurele en effectieve maatregelen neemt om belastingontwijking van multinationals aan te pakken.”

"De herhaaldelijke individuele gevallen van belastingontwijking die door de Europese Commissie zijn onderzocht, maken duidelijk dat deze één-op-één-aanpak niet voldoende is om grootschalige belastingontwijking tegen te gaan. Er zijn dringend meer fundamentele belastinghervormingen nodig op EU- en internationaal niveau. Deze omvatten een belasting op digitale diensten, een minimaal effectief belastingtarief, effectieve maatregelen tegen belastingparadijzen en nieuwe regels die bedrijven verplichten bekend te maken waar zij hun winst genereren en waar zij hun belastingen betalen, voor elk land waarin zij actief zijn. Dit zou overheden en het maatschappelijk middenveld de mogelijkheid geven om bedrijven ter verantwoording te roepen voor hun belastingpraktijken.”

De Europese Commissie heeft vandaag ook een ‘actieplan voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing’ gepubliceerd en een mededeling over ‘Fiscaal goed bestuur in de EU en daarbuiten’. In die mededelingen stelde de Europese Commissie ideeën voor om de Gedragscode voor de Belastingheffing op Ondernemingen te hervormen, een code die in 1997 werd opgesteld en die definieert wat onder de noemer schadelijke belastingpraktijken valt. De Europese Commissie heeft ook voorgesteld om de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen te herzien.

Maaike Vanmeerhaeghe, Oxfam-beleidsmedewerker voor ongelijkheid en fiscaliteit, zegt:

"De bestaande definitie van schadelijke belastingpraktijken die gebruikt wordt in de Europese Unie is sterk verouderd en te beperkt. Het engagement van de Europese Commissie om de definitie van schadelijke belastingpraktijken te herzien is een essentiële stap in de strijd tegen belastingconcurrentie in de Europese Unie.”

“De definitie van schadelijke belastingpraktijken wordt ook gebruikt om landen buiten de Europese Unie te screenen en de Europese zwarte lijst van belastingparadijzen samen te stellen. De belofte van de Europese Unie om de methodologie van de zwarte lijst te versterken is een belangrijke stap in de strijd tegen belastingparadijzen.”

De Europese Commissie heeft vandaag ook aangekondigd om meer ondersteuning te bieden aan ontwikkelingslanden die hun belastingsystemen willen versterken. Oxfam verwelkomt deze extra steun voor ontwikkelingslanden. Het innen van extra belastinginkomsten is voor hen essentieel om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen te halen.

Noot aan de redactie

  • Wat betreft de staatssteunzaak tussen Apple/Ierland en de Commissie: Uit het onderzoek van de Europese Commissie naar de belastingovereenkomst van Apple met Ierland blijkt dat Apple sinds het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw aanzienlijke belastingverminderingen heeft ontvangen door middel van belastingrulings met de Ierse belastingdienst. Volgens de Commissie hebben de dochterondernemingen van Apple in Ierland in sommige jaren slechts 0,005 % aan belastingen betaald. De Commissie oordeelde in 2016 dat Ierland Apple oneerlijke belastingvoordelen had toegekend ten opzichte van andere bedrijven.
  • Wat betreft het nieuwe ‘Actieplan voor eerlijke en eenvoudige belastingheffing’: Oxfam heeft de tekortkomingen van de EU-definitie en -methodologie die wordt gebruikt om de Europese zwarte lijst samen te stellen in het verleden uitgebreid bekritiseerd in het rapport Off the Hook.
Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter