Beiroet: Duizenden mensen kunnen zich, een maand na de explosie, geen nieuwe voordeur veroorloven

04/09/2020

Een maand na de catastrofale ontploffing in Beiroet zijn tienduizenden kwetsbare mensen niet in staat om hun huizen te herbouwen, waarbij één enkele voordeur twee maanden minimumloon kost, waarschuwde Oxfam vandaag. 

De jarenlange ongelijkheid, de enorme inflatie en het coronavirus hebben deze humanitaire ramp voor tienduizenden mensen nog verergerd.

"De enorme inflatie heeft ertoe geleid dat de kosten van de basismaterialen die nodig zijn om huizen en bedrijven weer op te bouwen, voor duizenden mensen die al voor de explosie moeite hadden om zich te beredderen, onbetaalbaar zijn. Terwijl het minimumloon net onder de $450 per maand ligt, lopen de kosten voor het vervangen van een raam nu bijna op tot $500 en een deur tot $1000. Deze gezinnen hebben dringend hulp nodig om te herstellen van deze ramp en hun leven weer op te bouwen", aldus Oxfam's Policy Lead in Libanon, Bachir Ayoub.

De ontploffing kwam op het moment dat duizenden mensen al op de rand van de afgrond stonden. Naar schatting 50% van de bevolking leefde onder de armoedegrens, de waarde van de Lira was sinds oktober met 80% gedaald, arbeidsmigranten werden op straat gezet, contant geld was bijna ontoegankelijk en beperkende maatregelen om de pandemie in te dammen verhinderden arbeiders om een baan te vinden.

"Na de ontploffing zijn er nu naar schatting 70.000 extra arbeiders werkloos. De helft van alle groothandels-, detailhandels- en horecagelegenheden in de buurt van de explosie is vernietigd. In de hardst getroffen gebieden zijn de meeste mensen laag- en middeninkomenswerknemers die het minimumloon of minder verdienen. Veel mensen zijn niet in staat om voedsel op tafel te leggen, laat staan hun huizen te repareren," voegde Ayoub eraan toe.

Meest kwetsbare gemeenschappen

Oxfam's gezamenlijke reactie met lokale partners zal zich richten op het ondersteunen van lokaal leiderschap en zal prioriteit geven aan het bereiken van mensen met een handicap, ouderen, arbeidsmigranten, vluchtelingen, de LGBTQI+ gemeenschap en vrouwen en meisjes die nu een groter risico lopen op geweld.

Oxfam's partnerreactie biedt meer dan 9000 mensen steun, variërend van noodgeld en voedsel, medische diensten, geestelijke gezondheidszorg, juridische bijstand en hulp bij het herstellen en herbouwen van huizen en bedrijven. Maar er moet nog veel worden gedaan om Beiroet op te knappen.

Celine El Kik, een maatschappelijk werker van Oxfam-partner KAFA, zegt dat de mentale littekens van de explosie zullen blijven hangen lang nadat de fysieke schade is gerepareerd “De explosie heeft ons allemaal getroffen, maar vooral vrouwen die al kwetsbaar waren. We bieden sociale en juridische steun, maar ook geldelijke hulp voor mensen die hun baan of hun huis kwijt zijn geraakt”.

Oxfam roept op tot een eerlijke en rechtvaardige verdeling van de hulp om deze kwetsbare gemeenschappen te ondersteunen.

"We zijn bang dat de groeiende ongelijkheid en het lijden dat we al zagen in enkele van Libanon's meest kwetsbare gemeenschappen - zoals vluchtelingen en migrantenarbeiders, de ouderen en LGBTQ+-gemeenschap - alleen maar erger zal worden, en dat ze nog verder achterop zullen raken", voegde Ayoub eraan toe.

Noot voor de redactie

- Het minimumloon in Libanon is door de regering vastgesteld op 675.000 LBP, wat vorig jaar gelijk stond aan $450.

- Een vierkante meter glas van gemiddelde kwaliteit (6mm) kostte $16 voor de explosie. Na 4 augustus, en met de stijgende prijzen in de markt, heeft het Ministerie van Economie de prijzen van een vierkante meter glas met een aluminium frame op €500 gespecificeerd. De gemiddelde marktprijs van een deur met kwaliteitssloten bedraagt momenteel tussen €700 en €1000.

- Oxfam werkt samen met 11 lokale partners om noodhulp te bieden, waaronder de distributie van voedselpakketten en het verlenen van noodhulp en tijdelijke contante bijstand, rehabilitatie van gezinnen, juridische bijstand en overleg, psychosociale ondersteuning en medicatie. De diensten worden verleend aan gezinnen en personen in de getroffen gebieden, waaronder vrouwen, meisjes, leden van de LGBTQ+-gemeenschap, mensen met een handicap en arbeidsmigranten.

- Onze partners zijn het Libanese Centrum voor Mensenrechten (CLDH), KAFA, Anti-Racism Movement (ARM), Basmeh en Zeitooneh (B&Z), Libanese Unie voor Fysiek Gehandicapten (LPHU), Libanees Observatorium voor Arbeiders en Werknemersrechten (LOWER), HELEM, Legal Agenda (LA), Mada Association, Arc En Ciel en People's Solidarity, ondergebracht bij een partnerorganisatie genaamd Social Media Exchange (SMEXs).

- Sinds maart 2020 werkt Oxfam in Libanon op de pandemie om de behoeften van kwetsbare gemeenschappen in de Bekaa-vallei aan te pakken. Samen met lokale partners blijft Oxfam water, zeep en ontsmettingskits uitdelen aan vluchtelingen in de informele tentennederzettingen.

- Oxfam werkt sinds 1993 in Libanon aan het verlenen van humanitaire hulp aan kwetsbare mensen die getroffen zijn door een conflict en het bevorderen van economische ontwikkeling, goed bestuur op lokaal en nationaal niveau en vrouwenrechten door samen te werken met lokale partners.

- Libanon biedt onderdak aan het grootste aantal vluchtelingen per hoofd van de bevolking ter wereld: 1 op de 4 mensen. Als reactie op de crisis in Syrië heeft Oxfam water, sanitaire voorzieningen, noodhulp en geld voor vluchtelingen en arme Libanezen geboden, vluchtelingen geholpen met juridische beschermingskwesties en kleine bedrijven en het scheppen van werkgelegenheid in de particuliere sector ondersteund. Oxfam werkt momenteel in Noord-Libanon, de Bekaa-vallei, Zuid-Libanon en in Palestijnse kampen.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter