Belgische overheid: "Oxfam-medewerkers gaan bewust om met integriteit"

28/05/2018

De medewerkers en leidinggevenden van Oxfam-in-België, en ook de vrijwilligers, gaan zeer bewust om met integriteit. Dat bevestigt een onafhankelijke doorlichting in opdracht van minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo. 

Begin februari werd bekend dat enkele oud-medewerkers van de Britse tak van Oxfam in 2011 een beroep hadden gedaan op prostituees in Haïti, vlak na de zware aardbeving daar. 

We waren diep verontwaardigd en geschokt bij Oxfam. We zetten daarom ook een nieuw internationaal actieplan op tegen seksueel en ander wangedrag, naast de stappen die de voorbije jaren al gezet waren. Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo vroeg als gevolg van deze berichten in de media een doorlichting van het integriteitsbeleid van Oxfam-in-België. 

De resultaten van deze onafhankelijke doorlichting zijn nu bekend: volgens de doorlichting gaan de leidinggevenden, medewerkers en vrijwilligers van Oxfam-in-België zeer bewust om met integriteit. 

Morele en financiële integriteit

De doorlichting onderzocht de financiële en morele integriteit bij de 3 Oxfams in België: Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du Monde. Onafhankelijke experten hebben het beleid en de bestaande procedures onderzocht binnen de 3 Belgische Oxfams. Ze hebben de personeelsleden, de vrijwilligers en een aantal sleutelpersonen in de 3 organisaties bevraagd.

De conclusies

De onafhankelijke experts hebben met het onderzoek vastgesteld dat de medewerkers en vrijwilligers bij Oxfam-in-België financiële en morele integriteit in hoge mate ter harte nemen. 

Ze wijzen er onder meer op:

  • dat de integriteitscode voor alle werknemers recent vernieuwd werd,
  • dat er procedures en screenings zijn van Oxfam-partnerorganisaties op het terrein, 
  • en dat er een systeem van peer review bestaat binnen het netwerk van de 20 Oxfam-organisaties wereldwijd. 

Aanbevelingen

De experts formuleren in het rapport ook een aantal aanbevelingen om de naleving van de integriteitsregels nog verder te optimaliseren, onder andere: 

  • de Raad van Bestuur moet de bestaande gedragscode formaliseren
  • niet alleen werknemers, maar ook vrijwilligers van de 3 Oxfams in België moeten de bestaande gedragscode gaan toepassen
  • de bestaande internationale klokkenluidersprocedure kan duidelijker gepromoot worden

"Een breed gedragen cultuur"

Eva Smets, algemeen directrice van Oxfam-Solidariteit, reageert:

“We zijn zeer tevreden met dit rapport. Het bewijst dat in onze organisatie een breed gedragen cultuur van morele en financiële integriteit heerst en dat we het volle vertrouwen van het publiek en de overheid waard blijven.”

Oxfam neemt de goede raad uit het doorlichtingsrapport ter harte en gaat ermee aan de slag om de integriteit nog te verbeteren. 

Integriteitscharter voor de sector

Minister van Ontwikkelingssamenwerking De Croo kondigde vandaag aan dat Belgische ngo's een nieuw integriteitscharter zullen moeten ondertekenen. Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du Monde engageren zich om dat te doen.

Door dat charter te ondertekenen, erkennen we integriteit en respect als kernwaarden en verbinden we ons ertoe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren met 10 concrete maatregelen uit het charter.