Bescherming tegen misbruik en uitbuiting

Actieplan tegen misbruik en uitbuiting

Oxfam kondigde in februari 2018 als onderdeel van een programma ter versterking van preventie en bescherming een nieuw uitgebreid actieplan aan om beschermingsmechanismen sterker te maken in de hele organisatie en wantoestanden uit te roeien. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat iedereen waar we mee werken, en ook onze medewerkers en vrijwilligers, wordt beschermd tegen seksueel of andere vormen van wangedrag.

Integriteitscharter voor de sector in België

Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde hebben een nieuw integriteitscharter ondertekend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo voor de ngo-sector heeft ingevoerd. Door dat charter te ondertekenen erkennen we integriteit en respect als kernwaarden en verbinden we ons ertoe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren met concrete maatregelen uit het charter.

Interne maatregelen die HR genomen heeft om de integriteit te garanderen

Oxfam-Solidariteit heeft een reeks interne maatregelen ingevoerd in om de integriteit en uitbanning van alle vormen van misbruik binnen de organisatie te garanderen: zo worden er workshops en webinars over deze onderwerpen georganiseerd, is er een strikt referentiesysteem voor nieuwe medewerkers, zijn er een vertrouwenspersoon en een aanspreekpunt voor integriteitskwesties.

Dit is slechts een greep uit de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen. Lees de volledige update van de veranderingen bij Oxfam-Solidariteit.

Melding en signalering van misbruik

Om ervoor te zorgen dat alle mensen die aan Oxfam verbonden zijn - personeelsleden, vrijwilligers, donateurs, partners en begunstigden - zich veilig voelen, is er een procedure ingevoerd om de melding van incidenten of angsten te vergemakkelijken. Daarbij kan de persoon ervoor kiezen om dat al dan niet anoniem te doen. Via deze procedure kunnen de volgende zaken worden gemeld: vermoedens van diefstal of fraude, niet-naleving van een wettelijke verplichting, gerechtelijke dwaling, gevaar voor de gezondheid en veiligheid van personen, gevaar voor het milieu, opzettelijk verzwijgen van informatie, uitbuiting of grensoverschrijdend seksueel gedrag, misbruik of uitbuiting van minderjarigen.... Deze meldingen kunnen worden gedaan via deze telefoonlijnen:

Nieuws integriteit