Bescherming tegen misbruik en uitbuiting

Actieplan tegen misbruik en uitbuiting

Oxfam kondigde in februari 2018 als onderdeel van een programma ter versterking van preventie en bescherming een nieuw uitgebreid actieplan aan om beschermingsmechanismen sterker te maken in de hele organisatie en wantoestanden uit te roeien. We zijn vastbesloten om ervoor te zorgen dat iedereen waar we mee werken, en ook onze medewerkers en vrijwilligers, wordt beschermd tegen seksueel of andere vormen van wangedrag.

Integriteitscharter voor de sector in België

Oxfam-Solidariteit, Oxfam-Wereldwinkels en Oxfam-Magasins du monde hebben een nieuw integriteitscharter ondertekend dat minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo voor de ngo-sector heeft ingevoerd. Door dat charter te ondertekenen erkennen we integriteit en respect als kernwaarden en verbinden we ons ertoe om een duidelijke integriteitsaanpak te hanteren met concrete maatregelen uit het charter.

Interne maatregelen die HR genomen heeft om de integriteit te garanderen

Oxfam-Solidariteit heeft een reeks interne maatregelen ingevoerd in om de integriteit en uitbanning van alle vormen van misbruik binnen de organisatie te garanderen: zo worden er workshops en webinars over deze onderwerpen georganiseerd, is er een strikt referentiesysteem voor nieuwe medewerkers, zijn er een vertrouwenspersoon en een aanspreekpunt voor integriteitskwesties.

Dit is slechts een greep uit de maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen. Lees de volledige update van de veranderingen bij Oxfam-Solidariteit.

 

Melding en signalering van misbruik

Om ervoor te zorgen dat alle mensen die aan Oxfam verbonden zijn - personeelsleden, vrijwilligers, donateurs, partners en begunstigden - zich veilig voelen, is er een procedure ingevoerd om de melding van incidenten of angsten te vergemakkelijken. Daarbij kan de persoon ervoor kiezen om dat al dan niet anoniem te doen. Via deze procedure kunnen de volgende zaken worden gemeld: vermoedens van diefstal of fraude, niet-naleving van een wettelijke verplichting, gerechtelijke dwaling, gevaar voor de gezondheid en veiligheid van personen, gevaar voor het milieu, opzettelijk verzwijgen van informatie, uitbuiting of grensoverschrijdend seksueel gedrag, misbruik of uitbuiting van minderjarigen.... Deze meldingen kunnen worden gedaan via deze telefoonlijnen:

Nieuws en updates

 • 13/06/2019
  Volgens Oxfam-Solidariteit is het Belgische Klimaatplan niet ambitieus genoeg om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Het toont bovendien een duidelijk gebrek aan ambitie om de mensenrechten...
 • 12/06/2019
  Vandaag brengt de onafhankelijke commissie die onderzoek deed naar de organisatiecultuur, beleid en procedures binnen de Oxfam-confederatie haar eindrapport uit.In februari 2018 haalde Oxfam de...
 • 12/06/2019
  We weten dat jij ook een eerlijke wereld wil. En samen kunnen we meer doen om levens te veranderen dan alleen… We willen dan ook graag jouw mening horen.Vandaar deze vragenlijst: om te meten...
 • 06/06/2019
  Fatoumata en Hantou zijn melkboerinnen uit Burkina Faso. Geen evidentie, maar toch slagen deze sterke vrouwen erin van hun melk te overleven. Fatoumata is een melkboerin uit Koto Dougo, een dorp...