"Beste ministers, het water staat ons aan de lippen"

11/05/2015

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid roept de politiek op om de Europese verplichtingen op vlak van klimaat- en energiedoelstellingen eindelijk over de verschillende bevoegdheden te verdelen. Het dossier van de zogenaamde burden sharing sleept al sinds 2009 aan.

Volgende maandag zitten afgevaardigden van de vier regeringen voor de zoveelste keer samen in een poging om de Europese verplichtingen op vlak van klimaat- en energiedoelstellingen over de verschillende bevoegdheden te verdelen. Dat lukt al meer dan 5 jaar niet, terwijl de doelstellingen wel in de periode 2013-2020 te bereiken zijn. Het Platform Klimaatrechtvaardigheid, dat bestaat uit vakbonden, milieuorganisaties en ontwikkelingsngo’s, vindt de besluiteloosheid Belgisch surrealistisch. 

Maandag 18 mei komen de kabinetten van de vier Belgische ministers voor klimaat samen om de onderhandelingen over een intra-Belgisch akkoord rond "burden sharing" te hervatten en de klimaat- en energiedoelstellingen voor de periode 2013-2020 te verdelen. Op de agenda: de regionale en federale doelstellingen voor emissiereducties en hernieuwbare energie, de verdeling van de inkomsten van het ETS (meer dan 212 miljoen euro) en de bijdragen aan de internationale klimaatfinanciering. De "burden sharing" wordt als prioritair beschouwd door onze 4 nieuwe overheden, maar de jaren gaan voorbij en het water stijgt gevaarlijk. 

Het Platform Klimaatrechtvaardigheid  roept op om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen in dit essentiële dossier met het oog op een gecoördineerd en doeltreffend Belgisch klimaatbeleid. Het doopt “burden sharing” om tot “Urgent Sharing” en publiceert een cartoon van onze ministers.
 
Véronique Rigot, coördinatrice van het Platform Klimaatrechtvaardigheid:

« De situatie is surrealistisch. Terwijl de internationale gemeenschap zich actief voorbereidt op post-2020, blijft België gevangen in haar verplichtingen van het verleden. We vragen aan onze ministers om deze situatie zo snel mogelijk recht te zetten. De voordelen voor de hele samenleving zijn duidelijk » .

Een akkoord over de intra-Belgische verdeling geeft expliciet aan welke inspanningen verwacht worden per regio en op federaal vlak. Dit laat een verduidelijking van de transitie van ons Belgisch energiesysteem toe. Een dergelijk akkoord is onontbeerlijk voor de samenleving en zal investeringen in de energie-transitie faciliteren. Bovendien zal het de omschakeling naar een duurzame, koolstofarme maatschappij en de creatie van groene jobs aanmoedigen. 

Daarnaast zal dit akkoord toelaten om de actuele en toekomstige inkomsten uit de verkoop van emissierechten van het ETS te verdelen. Deze som van meer dan 212 miljoen euro (eind 2014) staat momenteel geblokkeerd op een rekening. Het zou echter het interne (hulp aan huishoudens, steun aan het werkgelegenheidsbeleid) en internationale (bijdragen aan internationale klimaatfinanciering voor het bijstaan van bevolkingsgroepen die kwetsbaar zijn voor klimaatverandering) klimaat- en energiebeleid  kunnen ondersteunen. 

Joeri Thijs (Greenpeace):

« We willen onze ministers wakker schudden. Het gaat ten slotte slechts om een formaliteit tussen ministers die een bevoegdheid delen. Het gebrek aan politieke visie hypothekeert  ons energiebeleid en een rechtvaardige economische transitie naar een duurzame, koolstofarme samenleving, maar ook onze engagementen voor internationale financiering. »

Tijdens de klimaatconferentie in Lima afgelopen december werd België al op de vingers getikt voor haar gebrek aan resppons op de internationale financieringsengagementen.  De intra-Belgische verdeling van de klimaatdoelstellingen moest in feite al opgehelderd zijn tijdens de vorige legislatuur. Het gaat immers om de doelstellingen van het Europees energie-klimaatpakket voor 2020. Ondertussen heeft de Europese Unie al haar doelstellingen voor 2030 vastgelegd.

Perscontacten

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter