Boeren en consumenten werken samen aan toegang tot landbouwgrond

08/05/2014

De nieuwe coöperatie De Landgenoten laat boeren en consumenten samenwerken aan een betere toegang tot landbouwgrond voor boeren.

De Landgenoten, zo heet het eerste biogrondfonds in Vlaanderen, wil dit jaar een eerste stuk grond aankopen voor een boerderij in het Gentse. Meer dan tien verenigingen, waaronder BioForum Vlaanderen, Landwijzer, Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, Velt, CSA-netwerk, Voedselteams, Oxfam-Solidariteit en Hefboom brachten ondertussen het startkapitaal samen voor de oprichting van de coöperatie die met investeringsgeld gronden aankoopt om die later aan bioboeren ter beschikking te stellen.

Proefproject

"Vanaf begin mei, als de oprichting van de coöperatie afgerond is, werven we middelen voor een eerste project in de buurt van Gent", verduidelijkt Petra Tas van BioForum Vlaanderen. Na dat proefproject in 2014, willen De Landgenoten jaarlijks toegang tot landbouwgrond realiseren voor een drietal projecten.

"Dat kan gaan van een nieuwe boer die wil starten, over een bestaande boerderij die wil uitbreiden tot een oudere boer die zijn bedrijf wil voorbereiden op een overname. We hebben weliswaar een financieel plan klaar, maar veel hangt af van het enthousiasme van de aandeelhouders."

Vanaf mei kunnen geïnteresseerden coöperant worden van De Landgenoten. Een aandeel zal 250 euro kosten.

Band tussen boerderij en lokale gemeenschap

De Landgenoten stelt enkele voorwaarden voor het verhuren van de grond.

  • "De belangrijkste vereiste is dat het gaat om een biologisch bedrijf, het maakt niet uit of dat pakweg een tuinbouw-, melkvee- of fruitteeltbedrijf is."
  • "Wat we ook belangrijk vinden, is de band van de boerderij met de lokale gemeenschap. We willen de boer terug een plaats geven in de maatschappij."
  • "We kiezen voor loopbaanlange overeenkomsten: om een duurzaam en agro-ecologisch landbouwbedrijf uit te bouwen, is het immers nodig dat een boer zekerheid heeft over zijn toegang tot grond."
  • "Tegelijk is het voor ons belangrijk dat we landbouwgrond over de generaties heen kunnen bestemmen voor biolandbouw, vanuit het besef dat een bioboer heel veel tijd steekt in het vruchtbaar maken van de bodem."

Oxfam-Solidariteit is ook medestichter van de Waalse tegenhanger van De Landgenoten, het fonds Terre-en-Vue.

Meer weten?

Lees alles over De Landgenoten.