Bolivia - In 10 minuten

Je hebt weinig tijd, maar je wil je groep toch nog snel klaarstomen voor hun bezoek aan het atelier?

Geen probleem!

Je hebt de keuze tussen de filmpje “Klimaatrechtvaardigheid” of tien killerfacts die de link tussen klimaat en voedselveiligheid toelichten. Of je kiest voor allebei!

Zo start je groep al met wat voorkennis aan het atelier en zijn ze helemaal klaar om zich in te leven in de rol van een klimaatspecialist of hardwerkende landbouwer!

Klimaatrechtvaardigheid

We stellen vast dat de klimaatverandering nu al gevolgen heeft voor mensen in het Zuiden. Ze verliezen hun broodwinning, onderdak, oogst ... Net deze mensen zijn zo goed als niet verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Het is dringend tijd voor klimaatrechtvaardigheid. Ontwikkelingslanden hebben dringend financiële ondersteuning nodig om zich te beschermen en om te kunnen investeren in klimaatvriendelijke technologieën.

10 killerfacts over klimaat en landbouw

In het inleefatelier Bolivia leggen we de focus op de impact van klimaatverandering op landbouw en voedselzekerheid.

Hieronder lees je 10 zinnen, die telkens één thema gelinkt aan landbouw en de oorzaken en gevolgen van klimaatverandering belichten.

Bolivia
De republiek Bolivia is geboren in 1825. Vandaag spreken we over de plurinationale staat Bolivia. D.w.z. dat 36 verschillende volkeren en originele staten herkend zijn en een zekere autonomie hebben.
Klimaatonderhandelingen
4/5 van de fossiele brandstoffen moeten onder de grond blijven als we de opwarming van de aarde onder de 2°C willen houden.
Landbouw
Er wordt voldoende voedsel geproduceerd om 12 miljard mensen te voeden en toch lijden 1 op 9 mensen honger. 65% van de mensen die met een lege maag gaan slapen, zijn boeren.
Voedselsoevereiniteit
In 2011 zijn er volgens schattingen van de Wereldbank in 8 maanden tijd 44 miljoen mensen in extreme armoede terechtgekomen door de stijging van de voedselprijzen.
Landroof
Coca Cola Company verkoopt dagelijks 2 miljard flesjes wereldwijd.
Natuurlijke hulpbronnen
Jaarlijks gebruikt Ikea 1% van de mondiale houtreserves op.
Klimaat en vrijhandel
Het dagelijks waterverbruik van Nestlé, Danone, Unilever, Anheuser-Busch en Coca-Cola is gelijk aan de dagelijkse behoefte aan water van de volledige wereldbevolking.
Ongelijkheid
De 62 rijkste mensen bezitten evenveel als de onderste helft van de wereldbevolking. In 2010 waren dat er nog 300.
Gender
Als we geen actie ondernemen, duurt het nog 75 jaar voor we gelijke lonen tussen man en vrouw krijgen.
Migratie
Wereldwijd vluchten momenteel 60 miljoen mensen voor oorlog, geweld en vervolging. Dit trieste cijfer is het hoogst sinds WO II.

Zin om er meer over te weten? Lees onze 10 thematische fiches over Bolivia.