Bolivia - Klimaat en landbouw uitgediept


Boeken

Eerste hulp bij klimaatverwarring 2015
Pieter Boussemaere 
Boussemaere bekijkt het klimaat vanuit een historische invalshoek en geeft een overzicht van ons klimaat in verleden, heden en toekomst, met als rode draad het verhaal achter de ontdekking van het probleem, de controverse er rond en de duizelingwekkende belangen waarin het verstrikt raakte. Ontdek waarom die vele kleine beetjes uiteindelijk toch niet zullen helpen. Waarom onderwijs rond de klimaatverandering een dringende noodzaak is. Waarom we veel meer moeten investeren in 'schone' energie. Maar vooral: waarom de klimaatopwarming geen milieuprobleem is, maar een politiek-economische keuze waar grote financiële belangen tegenover staan.
No time 2014
Naomi Klein 
Klimaatverandering is al tijden een veelbesproken onderwerp. Aan de ene kant staan milieuactivisten die de wereld proberen te waarschuwen voor de gevolgen van temperatuurstijging, terwijl aan de andere kant geluiden klinken die deze uitspraken ontkennen. Klein slaagt erin ons met verbazingwekkende verhalen, gedegen onderzoek en genadeloze analyses de ogen te openen: het roer moet om. Een beter milieu begint niet uitsluitend bij jezelf - in een wereld die draait om kapitalisme moeten eerst de achterliggende sociale, economische en politieke ideologieën veranderen voordat we de natuur kunnen redden. De auteur ziet klimaatverandering als katalysator voor verandering en een betere wereld.
In het oog van de storm 2012
Chris Jacobson & Luc Goeteyn 
In het oog van de storm maakt het verband duidelijk tussen klimaatveranderingen en o.a. het ontstaan van de landbouw, de ontwikkeling van steden en de wetenschappelijke en technologische innovaties die de menselijke beschaving tot vandaag hebben vormgegeven. De auteurs schetsen eerst de fysische en biologische context van het verhaal van de mensheid, gaan dieper in op de evolutionaire biologie en onderstrepen de grote invloed van genetisch verankerde gedragskenmerken en de samenhang met culturele ontwikkelingen. Daarna neemt het boek de lezer mee op een boeiende vogelvlucht doorheen de menselijke geschiedenis, bekeken door de klimaatbril. Daaruit trekken de auteurs levensbelangrijke lessen: in het licht van de dreigende opwarming van de Aarde zal de mens al zijn creativiteit en leervermogen nodig hebben om onder het oog van de klimaatstorm uit te komen. In de maatschappelijke innovatie die zich onstuitbaar opdringt zijn ‘gendergelijkheid’, ‘samenwerking’ en ‘solidariteit’ de sleutelwoorden.
Hoezo klimaatverandering? Feiten, fabels en open vragen 2011
Pier Vellinga 
Politici maken ons bang met het einde van de wereld, maar hoe kunnen ze het klimaat over vijftig jaar eigenlijk zo precies voorspellen als de gewone weersverwachting er al regelmatig naast zit? Bovendien lijkt de uitstoot van CO2 niet te stoppen. En kan onze welvaart wel op peil gehouden worden met windmolens en zonneenergie? Vellinga zet de belangrijkste feiten en fabels over klimaatverandering op een rij. Zonder de onzekerheden uit de weg te gaan geeft dit boek een helder inzicht in wat we weten over het broeikaseffect – en wat we ertegen kunnen doen.
Transitiehandboek 2009
Rob Hopkins 
In de dubbele uitdaging van piekolie en klimaatverandering ligt het potentieel voor de grootste economische, sociale en culturele renaissance ooit. Het Transitiehandboek laat zien dat de ingrijpende gevolgen ervan ook positief kunnen uitwerken. Ze luiden de wedergeboorte van de lokale gemeenschap in, met voedsel uit eigen streek, eigen energiewinning, huizen gebouwd met lokale bouwmaterialen. Rob Hopkins bezieler van de transitiebeweging laat zien dat er een alternatief is!

Dossiers

Grondstoffen in Latijns-Amerika 2014
Mo*
Lees het dossier
Latijns-Amerika levert grondstoffen, al van sinds het een kolonie was. En nog altijd zijn de grondstoffen er niet op. Ze zitten in de ondergrond, ze komen uit de wouden, uit de akkers en de meren. Oude mijnen fokken het tempo op, nieuwe mijnen gaan open. Het woud wordt gekapt en maakt plaats voor akkers. Silo’s met soja, tankwagens met petroleum, smeerpijpen met erts, treinen vol koper. Uiteindelijk voedt het allemaal de export naar de internationale markten. Maar de terugslag komt eraan, ook voor de landbouw. Uruguay, Brazilië, Argentinië, Chili en Bolivia zijn traditioneel leveranciers van grondstoffen. Ze gaan mee met de trend, ze mikken op groei. Maar tegelijk willen ze uit het koloniale schema stappen waarin alles op export is gericht, en zoeken ze andere pistes. In dat zoeken is er aan dilemma’s en penibele keuzes geen gebrek.
Verdrinkende megasteden 2015
Mo*
Lees het dossier
Drowning Megacities (Verdrinkende Megasteden) is een webdocumentaire over het deel van de wereld dat het sterkst getroffen wordt door zowel de druk van klimaatverandering als door de snelle, ongecontroleerde verstedelijking. Reis mee naar Dar Es Salaam, Tanzania en Lagos, Nigeria om de gevolgen van deze twee evoluties te ervaren.
Duurzame wereld tegen 2013 2015
Mo*
Lees het dossier
Eind september kwamen in New York meer staats- en regeringsleiders samen dan ooit tevoren, om er de meest ambitieuze en universele ontwikkelingsagenda ooit af te kondigen. Tegen 2030 moet extreme armoede de wereld uit en moeten alle landen duurzaam en rechtvaardig worden. Waarover gaan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s), wie gaat dat betalen en hoe verliep de top in New York?
Landbouw : Wat als we het anders deden? 2015
Greenpeace
Lees het dossier
Er bestaan alternatieven voor de industriële landbouw. Op kleine en grotere schaal kiezen consumenten en boeren voor manieren om duurzamer te produceren. Dat is het geval voor Geertrui, Serge en Corazon. Olivier De Schutter vertelt je meer over de voordelen van ecologische landbouw. Zo is het mogelijk om bodem, waterlopen en het klimaat te beschermen, en tegelijk de biodiversiteit te bevorderen. Het resultaat is heerlijke en gezonde voeding.
In de weer voor het klimaat 2015
WWF*
Lees het dossier
De opwarming van de aarde is momenteel één van de belangrijkste milieuproblemen. De economische en sociale gevolgen ervan dreigen vooral de armsten op onze planeet te treffen. De klimaatverandering binnen de perken houden is een uitdaging waartoe iedereen kan bijdragen. Sinds 1990 is er vooral een sterke toename van de uitstoot van broeikasgassen in België door het transport en de verwarming van gebouwen. Precies op die terreinen kan ieder van ons zijn steentje bijdragen om de uitstoot te beperken.

Videos

De ronde van klimaatneutraal België 2016 48 min.
Vidéo 
Deze video “De ronde van klimaatneutraal België” is een initiatief van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling, en werd gemaakt door Rumblefish en Zero Emission Solutions. frdo-cfdd.be
Eerlijk past ook 2017 1,50 min.
Video
Samen kunnen wij werk maken van een andere manier van consumeren. Want een andere mode is mogelijk: Eerlijk past ook! http://www.slowfashion.be
An inconvenient truth 2006 100 min.
Trailer Het hulpprogramma
De mensheid leeft op een tijdbom. Als de grote meerderheid van de wetenschappers gelijk heeft, rest ons slechts tien jaar om te voorkomen dat de aarde in de ban komt van een golf aan extreme weersomstandigheden met overstromingen, droogte, epidemieën en dodelijke hittegolven. Een catastrofe die we zelf veroorzaken.
We feed the world 2007 96 min.
Trailer Het hulpprogramma
We Feed the World ontrafelt het verhaal van ons voedsel, alvorens het in de schappen van de supermarkt belandt. De documentaire onderzoekt de marktmechanismen die ten grondslag liggen aan onze voedselindustrie en roept verschillende interessante vragen op. Waarom is strooizout bijvoorbeeld meer waard dan graan? En hoe kan het dat dagelijks 100.000 mensen omkomen van de honger terwijl er wereldwijd genoeg voedsel wordt geproduceerd voor 12 miljard mensen? Verscheidene betrokkenen - uiteenlopend van boeren, vrachtwagenchauffeurs, biologen, politici, producenten van genetisch gemodificeerde zaden en de CEO van 's werelds grootste levensmiddelenmultinational Nestlé - krijgen de ruimte.
Lovemeatender 2011 63 min.
Trailer Het hulpprogramma
De documentaire gaat over de impact van de toenemende vleesconsumptie. Sinds de Tweede Wereldoorlog is de wereldbevolking samen met de vleesconsumptie fors toegenomen. Waar vlees vroeger een voorrecht was, is het nu een doodnormale zaak geworden. Deze toegenomen vraag leidde tot de nood aan een groter aanbod. Zo ontstond er een nieuwe industriële logica bij de productie van vlees. Men wil zo veel mogelijk vlees produceren op een zo kort mogelijke tijd. Met winst als motief werd de productiewerkwijze van vlees grondig aangepast. Dit heeft dan ook zowel culturele, economische, politieke als ethische implicaties. De belangrijkste invloeden worden echter uitgeoefend op het milieu en op de gezondheid van mensen.
Tegen de wind 2013 34 min.
Zoek de volledige documentaire 
De film stelt de 'duurzame ontwikkeling' op de proef. Klopt dat begrip ? of is het een holle slogan ? In Congo werkt het niet. Daar is er economische groei, ten koste van de mensen en de natuur.
De documentaire 'Avec le Vent' past in het debat over onder-ontwikkeling. Na 2015 komen er nieuwe doelstellingen om de onder-ontwikkeling weg te werken. Die ontwikkelingsdoelstellingen zullen tot in het merg van het maatschappelijk systeem moeten snijden.
Lithium, een vloek of een zegen voor Bolivia? 2010 ? min.
Zoek de volledige documentaire
Bolivia heeft erg te lijden van de opwarming van de aarde: gletsjers smelten en watervoorraden slinken. Het land is daarom uitgegroeid tot een opgemerkte criticus in het klimaatdebat. Op de klimaattop in Cancun begin december 2010 haalde de Boliviaanse president, Evo Morales, fel uit naar de rijke geïndustrialiseerde landen die volgens hem veel te weinig doen om het klimaatprobleem te lijf te gaan. Morales vindt echter ook dat Bolivia zelf inspanningen moet doen om, zoals hij het uitdrukt, de energiematrix om te keren. Het Boliviaans lithium-project past helemaal in dat opzet. Het land heeft echter geen ervaring met de lithium-winning, en niet iedereen is ervan overtuigd dat dit project tot een goed einde gebracht zal worden.
Food and you 2011 7 min. ENG
Voir l'animation 
This animated story journeys through the broken food system and then looks at the transformation that is already underway to bring about change. It brings it back to you, the individual at the root level, and invites you to be part of the movement to grow a better future.
Gringo Trails 2013 80 min.
Trailer ENG 
Is tourism destroying the world–or saving it? From the Bolivian jungle to the party beaches of Thailand, and from the deserts of Timbuktu, Mali to the breathtaking beauty of Bhutan, Gringo Trails shows the unanticipated impact of tourism on cultures, economies, and the environment, tracing some stories over 30 years.
La Paz enfrentando el cambio climatico 2014 15 min.
Trailer ESP 
La pélicula demuestra los efectos del cambio climático en La Paz y señala cómo la ciudad andina ya esta preparado mejor para contrarrestar los eventos extremos.

Muziek

I need to wake up
Melissa Etheridge
Ecouter ENG 
Soundtrack van ‘An Inconvenient Truth’
Do it now
Sing for the Climate
Ecouter ENG 
Projet Sing for the climate