Bouwen aan een nieuwe toekomst voor de landbouw: agro-ecologie voor mensen en voor de planeet

800 miljoen mensen wereldwijd hebben honger. Dit Oxfam-rapport pleit voor investeringen in agro-ecologie, zodat we voedselzekerheid kunnen berieken voor de armste boeren. 

De VN-Voedsel- en Landbouworganisatie (de FAO) schat dat wereldwijd meer dan 800 miljoen mensen ondervoed zijn. Het is schokkend dat de helft van deze 800 miljoen mensen kleine boeren zijn en hun gezin.

Wat voor deze kleine boeren desastreuze effecten heeft? Een mislukte oogst door droogte en klimaatverandering, of het verlies van landbouwgrond door onverantwoorde, grootschalige landinvesteringen. Er is dringend aandacht nodig voor de klimaatverandering en voor honger, en investeringen in een landbouwmodel dat echt duurzaam is. 

Agro-ecologie voor meer voedselzekerheid

Dit Oxfam-rapport pleit voor investeringen in agro-ecologie, zodat we voedselzekerheid kunnen bereiken voor de armste boeren. Agro-ecologie is de wetenschap van het toepassen van ecologische concepten en principes op het ontwerp en management van duurzame landbouw. 

Dit Oxfam-rapport toont hoe een agro-ecologische aanpak een reeks voordelen verschaft voor mens, economie en milieu. Een juiste beleidssteun en bijhorende investeringen kunnen de voordelen van een agro-ecologische aanpak nog verhogen, zodat kleine boerengemeenschappen zelf duurzame bestaansmiddelen kunnen opbouwen. 

Publicatiedatum: 
28/04/2014
Download (385.35 KB)