Conferentie: How to overcome power relationships ? A feminist perspective

22/10/2018

CONFERENCE AVEC SRILATHA BATLIWALA

2018 is een jaar dat wereldwijd gekenmerkt werd door het doorbreken van het stilzwijgen rond het geweld tegenover- en de discriminatie van vrouwen en de bijna mondiale omvang ervan. Daarom nodigt Oxfam Solidariteit u uit voor een conferentie getiteld “How to overcome power relationships ? A feminist perspective".

De machtsverhoudingen tegenover- en de systematische discriminatie van vrouwen en meisjes zijn zowel oorzaak als gevolg van de ongelijkheden die armoede voortbrengen. In alle geledingen van de maatschappij – de persoonlijke, de politieke, de economische en culturele – moet er een bijzondere aandacht gaan naar vrouwelijk leadership om de realiteit van de ongelijkheden te veranderen.

Want om de inspanningen voor genderrechtvaardigheid werkelijk te doen slagen is het noodzakelijk om eerst de verandering van dat leadership aan te pakken. Alleen zo zal de afhankelijkheidspositie van vrouwen verdwijnen.

Srilatha BatliwalaDaarom nodigen we u uit om te komen luisteren naar- en van gedachten te wisselen met Srilatha Batliwala, directrice van CREA (Creating Resources for Empowerment in Action), over haar 40 jaren/jarig onderzoekswerk rond feminisme en de verandering van de structuren die het patriarchaal systeem bestendigen. Het werk van Srilatha Batliwala heeft bruggen gebouwd tussen de theorie en de praktijk en streeft vooral de versterking van de vrouwen en het feministisch leadership na. Dit is in haar uitgebreide ervaring de beste manier om de samenleving te veranderen.

Of u nu activist(e) bent, politieke besluitvormer, vrijwillig(st)er of bedrijfsleid(st)er, de sleutels tot die verandering begrijpen zal voor u perspectieven openen over de rol die u zelf kunt spelen in uw eigen werkomgeving.

De lezing en het debat achteraf worden in het Engels gevoerd en worden gevolgd door een drink. Er is geen vertaling voorzien.

De deelname is gratis. Inschrijven kan tot 5 november via dit formulier.
Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

Hebt u vragen? Contacteer ons via mail op olivia.fleuvy@oxfamsol.be


Meer informatie: Van 2008 tot 2016 was Srilatha Batliwala o.a. werkzaam als universitair medewerkster binnen het kader van het AWID (Association for Women's Rights in Development), en als onderzoeksassistente in het Hauser Center van de Harvard Universiteit (2000-2007). Ze is eveneens lid van het internationaal feministisch netwerk Gender at Work, dat een einde wilt stellen aan de vrouwendiscriminatie en werken aan de opbouw van inclusieve culturen . Via het netwerk Gender at Work werkt ze o.a. mee met Oxfam aan het proces van « Gender Action Learning » (GAL). Het GAL is een proces gebaseerd op het feministisch gedachtengoed en –praktijk, en op de ideeën voortspruitend uit de organisatieontwikkeling/organisatorische ontwikkeling. Het doel is interne culturen van gelijkheid te ontwikkelen en te komen tot culturele normen die de gendergelijkheid en de sociale rechtvaardigheid bevorderen.