COP25 top verlamd, terwijl de wereld om actie schreeuwt

15/12/2019

"De wereld schreeuwt om klimaatactie, maar deze top heeft nauwelijks gereageerd. De armste landen zitten in een sprint om te overleven, maar veel regeringen zijn nog maar net in gang geschoten. In plaats van zich te engageren voor ambitieuzere emissiereducties, hebben landen ruzie gemaakt over technische details,” aldus Chema Vera, internationaal directeur van Oxfam.

"Armere landen spraken met één stem om geld te vragen om hen te helpen herstellen van het verlies en de schade die de klimaatnoodtoestand hen heeft toegebracht. Voor de huizen die onbewoonbaar zijn geworden, het land dat onwerkbaar is geworden en het leven dat daardoor ondraaglijk is geworden. De rijke landen hebben elke truk van de foor gebruikt om de vooruitgang tegen te houden en te voorkomen dat ze hun deel zouden moeten betalen.”

"Meer dan ooit is het van vitaal belang dat mensen over de hele wereld druk blijven uitoefenen op regeringen om ambitieuzere klimaatmaatregelen te nemen.”

Emissiereducties

In plaats van zich in te zetten voor ambitieuzere emissiereducties, hebben landen ruzie gemaakt over technische details. De toezeggingen die tot nu toe gedaan zijn, zijn afkomstig van landen die verantwoordelijk zijn voor ongeveer 10 procent van de wereldwijde uitstoot. Zij zullen niet voorkomen dat de temperatuur wereldwijd boven de 1,5°C blijft stijgen. Als we enige kans willen hebben om catastrofale klimaateffecten te vermijden, is het van cruciaal belang dat alle landen - onder leiding van de grootste vervuilers - zich ertoe verbinden om begin 2020 veel grotere emissiereducties te realiseren.

Verlies en schade

De COP25 heeft geen nieuw financieringsmechanisme voor verlies en schade ingesteld. In plaats daarvan stemden de landen ermee in om een gesprek over financiering aan te gaan en een nieuwe groep van deskundigen op te richten om over de kwestie te adviseren. Ze vroegen ook het Groene Klimaatfonds - het belangrijkste multilaterale fonds waarmee rijke landen klimaatfinanciering kanaliseren - om de kwestie aan te pakken.

Zonder nieuwe en aanvullende financiering zullen de meest kwetsbare mensen ter wereld moeite hebben om zich te herstellen en weer op te bouwen na klimaatschokken. Zo blijkt uit het rapport van Oxfam, Forced from Home, dat klimaatgerelateerde rampen nu de grootste drijfveer zijn voor interne migratie, waardoor elke twee seconden één persoon uit zijn of haar huis moet vertrekken. Het onderstreept de noodzaak van nieuw en extra geld om gemeenschappen die zich niet kunnen aanpassen aan de klimaatcrisis, te helpen.

Gendergelijkheid

Het tijdens de top goedgekeurde genderactieplan bevat wel een plan om de participatie en het leiderschap van vrouwen in internationale klimaatbesprekingen en bij het ontwerpen en uitvoeren van klimaatbeleid op nationaal en lokaal niveau te vergroten. Hoewel het plan nog moet worden vertaald in concrete maatregelen, acties en doelstellingen, is het bemoedigend om deze blauwdruk voor verandering te zien, gezien het feit dat arme vrouwen vaak het zwaarst getroffen worden door de klimaatcrisis.

Klimaatfinanciering

Rijke landen verstrekken niet de middelen die nodig zijn om arme landen te helpen zich aan te passen aan de klimaatcrisis. Rijke vervuilende landen hebben bijna 90 miljoen dollar toegezegd voor nieuwe financiering voor aanpassing in Madrid en extra toezeggingen gedaan aan het Groene Klimaatfonds. Uit Oxfam's analyse blijkt echter dat de doelstelling om in 2020 100 miljard dollar per jaar aan klimaatfinanciering te bereiken, na correctie voor leningen en creatieve boekhouding, een verre droom blijft.

Redenen om positief te zijn

Naarmate de grote vervuilers blijven discussiëren, wordt de wereldwijde beweging voor klimaatactie steeds groter en sterker. Jongeren komen op voor een veiligere toekomst en tonen het leiderschap dat bij veel regeringen ontbreekt. Gemeenschappen die rechtstreeks te lijden hebben onder de klimaatcrisis, van Fiji tot Malawi en Peru vechten terug.

De Spaanse regering verdient lof voor haar inzet om ervoor te zorgen dat de COP25 doorgaat. Het UNFCCC blijft het enige forum dat we hebben voor regeringen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om te proberen het meest urgente probleem van deze tijd op te lossen.

Onze hoop rust op de miljoenen mensen over de hele wereld die de straat opgaan om klimaatgerechtigheid te eisen. Regeringen moeten luisteren en in 2020 terugkomen met de inzet en ambitie die nodig zijn om het Klimaatverdrag van Parijs te verwezenlijken.

Opmerkingen voor de redactie

Verhalen en foto's - Een zes jaar durende droogte scheurt gezinnen in Guatemala uit elkaar omdat mensen gedwongen worden hun huis te verlaten en de lange en gevaarlijke reis naar de Verenigde Staten op zoek naar werk te maken.

Oxfam heeft een beleidsmedewerker op de COP voor quotes in het Frans of Engels.

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter