Covid-19: solidariteit is het antwoord

31/03/2020

De hele wereld maakt zich zorgen over Covid-19. Oxfam heeft een jarenlange ervaring op gebied van hygiëne en ziektepreventie. We zetten nu volop in op onze acties op het terrein om de meest kwetsbare bevolkingsgroepen te helpen. Maar deze crisis maakt ook duidelijk dat we het systeem dat haar creëerde in vraag moeten stellen.

Het baart ons zorgen dat het virus zich verspreidt in arme landen waar de gezondheidszorg veel minder goed ontwikkeld is en waar water en voedsel schaars zijn.

De lijst van getroffen landen groeit dagelijks: in Afrika zijn er al meer dan 40 landen waar Covid-19 opdook, maar ook in landen als Jemen, India, Bangladesh, Palestina en Pakistan zijn er besmettingen.

Steun de meest kwetsbaren onder ons

Kwetsbare gemeenschappen en vrouwen lopen meer risico

Het effect van het virus kan rampzalig zijn als het voet aan de grond krijgt in vluchtelingenkampen of andere gebieden waar de levensomstandigheden (hoge bevolkingsconcentratie, moeilijke toegang tot water en gezondheidszorg, etc.) de verspreiding van het virus bevorderen.

Vrouwen zijn daarbij het meest kwetsbaar voor het coronavirus. Wereldwijd zijn 70 procent van de gezondheidswerkers vrouwen. Zij lopen daardoor een aanzienlijk hoger risico op besmetting. Vrouwen dragen ook de enorme last van onbetaalde zorg, die dramatisch zal toenemen naarmate de zorg voor zieke familieleden en de zorg voor kinderen dringender wordt.

Oxfam in actie op het terrein

We hebben een jarenlange ervaring op het gebied van publieke gezondheidszorg, water en sanitaire voorzieningen. Overal ter wereld verdubbelen onze partners hun inspanningen om te voorkomen dat de epidemie zich verspreidt.

  • In Congo werken we nauw samen met onze lokale partners om onze sensibiliseringsacties rond gezondheid uit te breiden. We verdelen hygiënekits en wasbakken en installeren toiletten en douches om sociale afstandsmaatregelen te vergemakkelijken, met speciale aandacht voor vrouwen en meisjes.
  • In Syrië leggen we de focus op de distributie van zeep en andere hygiënematerialen.
  • In het vluchtelingenkamp Zaatari in Jordanië maken we gebruik van sociale netwerken en WhatsApp om berichten te verspreiden die goede hygiënepraktijken bevorderen.
  • In de kampen in Myanmar en Bangladesh hebben we onze sensibiliseringsacties rond hand- en luchtweghygiëne uitgebreid.
  • In quarantainecentra in Pakistan installeerden we watertanks om de getroffenen van proper drinkwater te voorzien.
  • Oxfam Italië deed een oproep om de aankoop van beschermingsmiddelen voor gezondheidspersoneel en apparatuur voor Italiaanse ziekenhuizen te financieren.

En in België?

We houden je op de hoogte van onze toekomstige acties in de strijd tegen het coronavirus, zowel in binnen- als buitenland. Jouw steun is onmisbaar om onze acties voort te zetten en uit te breiden.

Een crisis die veel onthult

Dit virus bedreigt ons allemaal, maar vooral de meest kwetsbaren. Het coronavirus toont aan wat de gevolgen zijn van de extreme ongelijkheid : het zijn degenen die nu onderaan de ladder staan de zwaarste lasten van de crisis moeten dragen.

Dit kan de strijd tegen armoede met een decennium vertragen, en in sommige regio's, zoals het Midden-Oosten en Noord-Afrika, zelfs met 30 jaar. Een half miljard mensen kunnen door het coronavirus in armoede terecht komen.

De groeiende ongelijkheid verhindert ons het hoofd te bieden aan grootschalige bedreigingen als deze. Zo betalen multinationals en superrijken niet hun eerlijke deel van de belastingen. Als gevolg van deze belastingontwijking verliezen staten miljarden euro's die zouden gebruikt kunnen worden om de gezondheidszorg, het onderwijs of cultuur te financieren.

Een unieke kans om een eerlijke wereld op te bouwen

Covid-19 is een alarmbel: de noodzaak om een meer menselijke economie op te zetten voor een eerlijkere, meer verenigde en meer duurzame wereld. Om uit deze crisis te geraken moet elke regering, instelling en individu verantwoordelijkheid opnemen.

Degenen met de breedste schouders moeten het grootste deel van de kosten dragen. De rijkste landen moeten miljarden dollars geven aan steun voor ontwikkelingslanden. Het verhogen van de belastingen voor de rijkste landen en meest winstgevende bedrijven kan daarbij een middel zijn.

Twee andere mogelijkheden zijn de onmiddellijke kwijtschelding van de schulden van de ontwikkelingslanden in 2020 en het aanleggen van nieuwe internationale reserves ter waarde van minstens 1 biljoen dollar.

De fundamenten voor onze economie en onze maatschappij worden nu opnieuw opgebouwd, alleen moeten we ze deze keer anders bouwen. We moeten naar een duurzame, meer gelijke en menselijke economie evolueren, waarin overheden voor ons allemaal werken - niet alleen voor de happy few - en de wereldwijde uitdagingen zoals de klimaatcrisis aanpakken.

Oxfam wil een ambitieus noodplan

Oxfam roept de G20 en andere nationale regeringen op om het virus aan te pakken door een ambitieus mondiaal noodplan voor de volksgezondheid op te stellen. Dit plan zou arme landen in staat stellen actie te ondernemen om de verspreiding van de ziekte te voorkomen en de capaciteit van de gezondheidssystemen op te bouwen om voor de zieken te zorgen.

Het is begrijpelijk dat nationale leiders zich richten op het helpen van hun eigen burgers, maar ze moeten ook de ruimte vinden om arme landen te steunen. We kunnen deze pandemie alleen verslaan als we in elk land en voor elke persoon optreden. Niemand is veilig totdat we allemaal veilig zijn.

Doe een gift