Crisissen in een nieuwe wereldorde: Het humanitaire project in vraag gesteld

Humanitaire hulp zal in de toekomst afhangen van nieuwe humanitaire actoren. De rol van traditionele humanitaire organisaties en VN-agentschappen zal veranderen. 

Van de aardbeving in Haïti tot de overstromingen in Pakistan: in 2010 bezweek het internationale humanitaire systeem bijna onder de enorme humanitaire crisissen. De voorbije jaren waren er nochtans hervormingen, maar toch hadden de VN-agentschappen, donoren en internationale ngo's het moeilijk om de crisissen de baas te kunnen. 

In 2011 werd er opnieuw te traag en te weinig gereageerd op de hongersnood in Somalië (Hoorn van Afrika). De reactie die er kwam, werd vooral veroorzaak door media-aandacht en niet door een tijdige, onpartijdige beoordeling van de menselijke noden. 

Terzelfdertijd is humanitaire actie nu meer dan ooit nodig. Het aantal kwetsbare mensen stijgt, er zijn steeds meer rampen, en het lukt weinig of niet om de meest kwetsbare staten op het pad naar ontwikkeling te krijgen. Die factoren zullen ervoor zorgen dat de noden nog stijgen. 

Nieuwe humanitaire actoren

Donoren in het Westen, internationale ngo's en de Verenigde Naties (VN) hebben maar een deel van het antwoord in pacht. Nieuwe donoren en ngo's van over de hele wereld hebben al een nieuw, invloedrijk aandeel in de humanitaire hulp.

Humanitaire hulp zal in de toekomst afhangen van die nieuwe humanitaire actoren, en nog meer van de overheden en het maatschappelijke middenveld in landen die getroffen zijn door een crisis. 

De Verenigde Naties (VN) en de internationale ngo's zullen van wezenlijk belang zijn, maar hun bijdrage zal steeds meer gemeten worden aan de hand van:

  • hoe goed ze de inspanningen van andere actoren aanvullen en ondersteunen,
  • en hoe ze elke humanitaire actor aanzetten om humanitaire principes hoog te houden. 

 

 

Publicatiedatum: 
07/02/2012
Download (333.4 KB)