Cuba: evaluatierapport van het toepassen van duurzame landbouwmethoden in de provincie Guantánamo

In dit rapport wordt het Oxfam-programma geëvalueerd dat liep van 2014 tot 2016 in de provincie Guantánamo in Cuba. Dankzij het programma leerden lokale boeren duurzame landbouwmethoden toe te passen die tegelijkertijd bestand zijn tegen klimaatverandering. Door een betere samenwerking tussen verschillende sectoren is de toekomstige voedselproductie ook meer gegarandeerd. 

Oxfam begeleidde 10 landbouwcoöperaties bij het invoeren van de duurzame landbouwinitiatieven. 

Impact van klimaatverandering

Die landbouwcoöperaties werkten nauw samen met universiteiten, gespecialiseerde instituten en de overheid. Door het uitwisselen van informatie en expertise kunnen ze efficiëntere maatregelen nemen tegen de impact van klimaatverandering op de voedselproductie.

Aanbevelingen

Het rapport geeft verder nog enkele aanbevelingen, waaronder:

• een verdere uitwerking van de samenwerking tussen de verschillende actoren

• een grotere participatie van de lokale bevolking door middel van meer educatie

• de aanwijzing van een programmacoördinator in de provincie

Publicatiedatum: 
22/02/2016
Download (582.96 KB)
Land: 
Thema: 
Partner: