Dankzij jou zegt nu ook PepsiCo nee tegen landroof

18/03/2014

Als genoeg mensen hun stem laten horen moeten bedrijven wel luisteren. Dat bewijst PepsiCo vandaag. Na zes maanden Behind the Brands-campagne heeft het op één na grootste levensmiddelenbedrijf toegezegd om landroof uit te bannen uit haar toeleveringsketen.

“Dit toont opnieuw hoe groot de macht van de consument is”, zegt Winnie Byanyima, directeur van Oxfam International. “Het tweede grootste internationale voedsel- en drankbedrijf zegt toe een einde te maken aan landroof in zijn toeleveringsketen. Leveranciers die hun ingrediënten willen verkopen aan Lays, Doritos en Pepsi-cola, moeten er nu voor zorgen dat zij hun land op verantwoorde wijze verkregen hebben.”

“Dit zou nooit mogelijk geweest zijn zonder de honderdduizenden mensen die hun stem laten horen hebben en bedrijven hebben opgeroepen de landrechten van mensen in hun toeleveringsketen te respecteren. Geen enkel bedrijf is te groot om naar zijn consumenten te luisteren. Samen kunnen we de voedselindustrie onder druk zetten en veranderen.”

De aankondiging van PepsiCo volgt in de voetsporen van de toezeggingen die Coca Cola in november 2013 deed, na amper een maand campagne voeren.

Associated British Foods (ABF), een ander bedrijf dat we samen in de Behind the Brands-campagne aangespraken, kondigde onlangs een nieuw beleid aan waarin zij het principe van vooraf geïnformeerde en in vrijheid gegeven toestemming (FPIC) onderschrijve,. Hierdoor worden de landrechten van lokale gemeenschappen beter beschermd. Oxfam is in gesprek met Illlovo, de grootste suikerproducent in Afrika en eigendom van ABF, over de uitvoering van de beslissingen.

Wat gaat PepsiCo doen?

PepsiCo gaat landroof bannen uit zijn toeleveringsketen en zegt toe om:

  • Zich te houden aan het principe van vooraf geïnformeerde en in vrijheid gegeven toestemming (FPIC ) in de gehele bedrijfsketen, en eist van zijn leveranciers om dat ook te doen.
  • De namen vrij te geven van de top drie landen waar en de top drie leveranciers van wie het suikerriet, palmolie en soja inkoopt.
  • Onafhankelijk onderzoek te laten doen naar de effecten op maatschappij, milieu en mensenrechten, waaronder landconflicten, in 4 landen in Latijns-Amerika en Azië waar het bedrijf de meeste grondstoffen koopt.
  • Met overheden en internationale organisaties in gesprek te treden en haar invloed te gebruiken voor beter beleid over landrechten.
  • Met de toeleveranciers in gesprek te treden over de gevallen vermeld in het Oxfam-rapport Nothing Sweet About It, om tot goede oplossingen te komen die rekening houden met de getroffen gemeenschappen.

We volgen de acties van PepsiCo op de voet op, opdat de genomen beslissingen daadwerkelijk uitgevoerd zullen worden.

Wat betekent dit voor de boeren en plaatselijke gemeenschap?

Als ‘s werelds tweede grootste voedingsbedrijf, heeft PepsiCo veel invloed op de leveranciers en de voedselsector. De genomen stappen zullen leiden tot meer transparantie bij haar leveranciers en de industrie stimuleren om sterkere normen aan te nemen. PepsiCo neemt ook preventieve maatregelen waardoor boeren bij conflicten niet zomaar van hun land verdreven kunnen worden.

“We zijn blij met de stappen die PepsiCo genomen heeft.” aldus Byanyima. “We gaan nauwlettend opvolgen of de beloftes van PepsiCo in de praktijk omgezet worden. En we blijven ons, samen met lokale partners, inzetten voor goede oplossingen voor de gemeenschappen in bijvoorbeeld Brazilië en Cambodja, die nog steeds vechten voor de toegang tot hun land. Andere bedrijven moeten nu het voorbeeld van PepsiCo en Coca-Cola volgen en hun beleid inzake landrechten aanpassen.”

Bedankt

Dankzij jouw steun hebben we dit kunnen bereiken. Deel dit goede nieuws via Twitter en toon de wereld dat multinationals naar de consumenten luisteren!
 

Thema: 
Land: