Menselijke economie

Davos 2017

Ik wil een economie die werkt voor iedereen

Ik wil een andere economie. Een menselijke economie. Een economie waar we allemaal beter van worden, in plaats van enkelen. Een economie die een einde maakt aan extreme armoede en ongelijkheid, en waarin alle vrouwen en mannen hun potentieel waar kunnen maken. Een economie die het welzijn van mensen centraal stelt, maar de grenzen van onze planeet respecteert.

Vandaag zijn 8 mannen samen even rijk als de armste 3,6 miljard mensen op deze aarde. De rijkste 1% van de wereldbevolking bezit evenveel als de andere 99% samen.

In België bezit de rijkste 10% van de bevolking 48.5% van de totale rijkdom. Die extreme ongelijkheid is onhoudbaar. Maar het kan anders.

Als we andere politieke en economische keuzes maken, kunnen we extreme armoede en ongelijkheid stoppen. We weten dat een andere toekomst mogelijk is, en we eisen die nu op.

  • We eisen een democratische economie, waarin overheden luisteren naar de 99% van de bevolking, in plaats van een kleine elite en hun lobbyisten.
  • We eisen een rechtvaardige economie, die de kloof tussen arm en rijk verkleint. Met een eerlijk belastingsysteem, en zonder belastingparadijzen of andere exclusieve vluchtwegen voor de allerrijksten. We eisen dat werk opnieuw loont, met vaste en stabiele jobs, en leefbare minimumlonen.
  • We eisen een sociale economie, waarin overheden de basisdiensten leveren voor een menswaardig leven: goed onderwijs, kwalitatieve gezondheidszorg en sociale bescherming voor iedereen.
  • We eisen een inclusieve economie, die alle vrouwen en mannen, ongeacht hun afkomst of overtuiging, gelijke kansen geeft.
  • We eisen een moderne economie, waarin overheden hun verantwoordelijkheid opnemen en samenwerken, in plaats van elkaar te beconcurreren. Enkel zo kunnen we globale problemen zoals belastingontwijking en klimaatverandering oplossen.
  • We eisen een duurzame economie, die de grondstoffen en de rijkdom van onze planeet rechtvaardig verdeelt, en intact houdt voor toekomstige generaties.

We zijn niet alleen.

We geloven dat een menselijke economie mogelijk is. We geloven dat deze al elke dag in de praktijk wordt gebracht, door miljoenen burgers over de hele wereld.

Wij zijn de Belgen die zich inzetten voor hun medemens, omdat ze hart boven hard verkiezen, en weten dat een alternatief mogelijk is.

Wij zijn de bedrijven die kansen geven aan talentvolle mannen én vrouwen, in een aangename werksituatie, met een goed loon.

Wij zijn activisten in Kenia, Vietnam en Brazilië, die elke dag opnieuw strijden voor een eerlijk belastingsysteem en de fundamentele basisdiensten waarop ze recht hebben. We zijn overal, en we zijn met veel.

We beweren niet dat er een wonderoplossing is voor de armoede, het onrecht, en de woede die veel mensen vandaag voelen. Maar we willen er dag na dag aan werken, en onze wereld vorm geven. Wij willen deel zijn van de oplossing.

Een toekomst zonder extreme ongelijkheid is mogelijk. Wij willen een andere, menselijke economie.