De EU moet de klimaatwet omzetten in snelle en daadkrachtige maatregelen, zegt Oxfam

04/03/2020

De Europese Commissie heeft vandaag een ontwerp van haar klimaatwet voorgesteld. Deze vormt het middelpunt van de Europese Green Deal, die tot doel heeft de Europese Unie klimaatneutraal te maken tegen 2050.

Marc-Olivier Herman, EU klimaatbeleidsexpert bij Oxfam, reageert:

“De voorgestelde klimaatwet is een goed kader voor de EU om de komende decennia actie te ondernemen rond het klimaat. De Commissie, de nationale regeringen en het Europees Parlement moeten de wet nu uitvoeren en snel en doortastend optreden om de uitstoot drastisch te verminderen. Anders wordt de wet gewoon weer een rookgordijn dat het voortdurende falen van de EU om op de klimaatcrisis te reageren maskeert.”

“De klimaatcrisis treft nu al miljoenen van de armste mensen ter wereld. Door genderongelijkheid zijn het vaak de vrouwen die de hoogste prijs betalen. De volgende stap voor de Europese Unie is tegen 2030 overeenstemming te bereiken over een emissiereductie van ten minste 65% tegen 2030. Dat moet gebeuren voor de klimaatconferentie van Glasgow aan het einde van het jaar.”

“EU-leiders moeten zich verbinden tot echte maatregelen die de uitstoot verminderen en rekening houden met de wereldwijde impact van hun actie. Als het pad van Europa naar klimaatneutraliteit uitgaat van snelle oplossingen zoals compensaties of schadelijke biobrandstoffen gemaakt van voedselgewassen, gaat het beoogde effect verloren. Dan lopen ze het risico de planeet verder te verwoesten in hun pogingen om haar te beschermen. Miljoenen mensen in arme landen kunnen van hun land worden verdreven en daardoor hun inkomen verliezen. Doortastende maatregelen kunnen dit nu voorkomen en de koers van de klimaatcrisis veranderen.”

België heeft veel manoeuvreerruimte”

Inès Ayari, beleidsmedewerker klimaat bij Oxfam-Solidariteit: “België heeft veel manoeuvreerruimte om zijn klimaatverbintenissen te verhogen, in overeenstemming met het klimaatakkoord van Parijs. Het Nationaal Energie- en Klimaatplan dat eind 2019 aan de Europese Commissie werd voorgelegd, mist ambitie, concrete maatregelen en een gezamenlijke visie tussen de federale overheid en de regioinale instanties. Het is nog steeds te veel afhankelijk van kant-en-klare oplossingen zoals het gebruik van biobrandstoffen en biedt onvoldoende garanties voor een rechtvaardige transitie. België kan zich nog steeds onderscheiden door zich aan te sluiten bij de lidstaten die pleiten voor een ambitieuze doelstelling voor 2030. Zo kan ons land vanuit het Europese kader een positieve dynamiek tot stand brengen.”

Thema: 

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter