De Europese zuivelindustrie lonkt naar West-Afrika

Bittou

Dit rapport van Oxfam en SOS Faim schetst de toekomst van de Europese zuivelindustrie en de West-Afrikaanse melkboeren. 

De Europese en de West-Afrikaanse markt voor zuivelproducten lijkt op het eerste gezicht complementair.

  • Europa produceert te veel melk, en sinds 2015 zijn de Europese melkoverschotten sterk toegenomen. Dat is het gevolg van het afschaffen van de productiequota, terwijl het melkverbruik en de bevolking in Europa stagneren.
  • In West-Afrika nemen het bevolkingsaantal én de vraag naar zuivelproducten voortdurend toe. Maar melk die ter plaatse geproduceerd wordt, dekt slechts een klein deel van de consumptie.

De Europese zuivelindustrie heeft goed begrepen dat er in West-Afrika groeimarkten te vinden zijn. De grote Europese zuivelbedrijven zijn bezig om hun terrein daar af te bakenen.

  • Wat zijn de toekomstplannen van de Europese zuivelindustrie?
  • Zullen de Economische Partnerschapsakkoorden (EPA’s) tussen de EU en West-Afrika het werk van de Europese zuivelindustrie vergemakkelijken, wanneer die akkoorden eenmaal zijn goedgekeurd?
  • En welke plaats gaat de melkproductie van West-Afrikaanse melkboeren innemen in die context?

Het rapport bevat ook een reeks aanbevelingen om lokale melkproductie te ondersteunen, zowel voor Europese als West-Afrikaanse melkboeren.

Publicatiedatum: 
03/11/2016
Download (383.31 KB)