De klimaattop in Bonn in 3 conclusies

Climate Express - Bonn 2017
23/11/2017
De klimaattop van de Verenigde Naties is ten einde. In een jaar waarin orkanen en overstromingen de krantenkoppen overheersten, boekten de landen weinig vooruitgang. België blonk eens te meer uit door zijn gebrek aan ambitie.

1. Rijke landen tonen weinig solidariteit


Tijdens de 23ste klimaattop in Bonn toonden de rijke landen zich weinig solidair met arme landen. Toch bleek uit het recent Oxfam-rapport ‘Uprooted by Climate Change’ dat de klimaatverandering vooral inwoners van lage- en middeninkomenslanden treft, terwijl de CO2-uitstoot in die landen veel lager ligt.
 
Door de aanhoudende droogte hebben miljoenen mensen in Afrika niet genoeg te eten. Orkanen trokken een spoor van vernieling in de Caraïben en overstromingen spoelden duizenden huizen en scholen weg in Zuid-Oost-Azie. 
Het is teleurstellend dat de onderhandelingen over “loss & damage”, de financiële steun voor de heropbouw na een klimaatramp in deze landen, werden uitgesteld naar volgend jaar. Rijke landen ontlopen zo hun verantwoordelijkheid om de landen te helpen die het sterkst de impact voelen van klimaatverandering. De beslissing tast ook het vertrouwen aan tussen de verschillende landen aan de onderhandelingstafel. 
 
Brigitte Gloire, klimaatexperte van Oxfam-Solidariteit: 
“We hebben het hier niet over de toekomst: mensen vechten nu al voor hun leven na rampen die het gevolg zijn van de klimaatverandering. In Bonn hoorden we holle woorden in plaats van concrete oplossingen.”
 

2. Belgische ambitie is ver zoek


In Bonn was België een van de slechtste leerlingen uit de klas, net zoals de vorige jaren. 
 
Nederland maakte in Bonn de belofte om tegen 2030 haar uitstoot van broeikasgassen met 49% te verminderen. Bij de EU-landen ligt dat gemiddelde zelfs op 55%. België ging weinig tot geen engagementen aan.
 
Dat blijkt uit de zwakke maatregelen die België neemt om het hoofd te bieden aan de enorme CO2-uitstoot in onze transportsector. Hoewel de regio’s bijdragen zullen leveren, blijft de federale regering bestaande ontwikkelingshulp recycleren, door er de naam “klimaatfinanciering” op te plakken. Dat is onvoldoende. België zou bijkomende financiële steun ter beschikking moeten stellen. 
 

3. Herkansing in Parijs


De klimaattop in Bonn was er dus een met weinig resultaat. Maar de rijke landen krijgen volgende maand een nieuwe kans om hun engagement te tonen op de internationale klimaattop in Parijs, een initiatief van Frans president Macron. 
 
Het is absoluut noodzakelijk dat we daar sterker uit de hoek komen, om de catastrofale opwarming van 3°C te vermijden.
 
Thema: