In de Sahel wacht honger niet

16/06/2020

Action Against Hunger, CARE International, Norwegian Refugee Council (NRC), OXFAM en Save the Children maken zich zorgen over de ernstige en ongekende situatie in de Sahel bovenop het uitstel van een donorconferentie die op 18 juni zou plaatsvinden. Met de impact van het coronavirus en het begin van het magere seizoen (de periode tussen oogsten, van mei tot augustus) dreigt een “honger pandemie”, nu de regio al zwaar getroffen is door meerdere crises. Een ongekend aantal van 24 miljoen mensen, waarvan de helft kinderen, heeft er nu al dringend humanitaire hulp nodig.

Het geweld en de slachtpartijen duren voort, waardoor steeds meer mensen gedwongen worden te vluchten. Hierdoor zijn hun behoeften enorm en dringend, terwijl de financiering schaars en traag is. Tot 26 procent of minder van de humanitaire hulpplannen in de Sahel worden gefinancierd voor de eerste helft van 2020, en in 2019 kwam slechts de helft van de benodigde middelen binnen.

"Geconfronteerd met de urgentie van de situatie in de Sahel en in een tijd waarin de hongerkloof tussen juli en augustus de situatie voor miljoenen mensen verder zal verergeren, is het uitstel van de donorconferentie een verdere klap die fataal kan zijn voor miljoenen mensen in de Sahel. Honger wacht niet. De internationale gemeenschap kan de Sahel niet in de steek laten in een tijd waarin de mensen het meest behoefte hebben aan hulp. We bevinden ons op een breekpunt," zeiden de organisaties. 

Verdubbeling voedselonzekerheid

Het coronavirus heeft de humanitaire en voedselcrises verergerd. 5,5 miljoen mensen zouden tijdens het magere seizoen in de centrale Sahel voedselonzeker zijn, 2,5 keer hoger dan het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. Dankzij de maatregelen van de landen om de verspreiding van het virus te vertragen, konden de ergste scenario's die aan het begin van de pandemie werden aangekondigd, voorlopig worden vermeden. Maar ze hebben de mensen kwetsbaarder gemaakt, en vooral degenen die er al het slechtst aan toe zijn.

De situatie is dramatisch verslechterd voor vrouwen die zichzelf van voedsel ontzien om hun kinderen te redden, wier gezondheid snel zou kunnen verslechteren door gebrek aan voedsel. “Het coronavirus kwam en veranderde alles in mijn leven", zei de 15-jarige Ali, die in de Maradi regio van Niger woont. "Vroeger kon ik minstens drie keer per dag eten, nu kan ik amper twee keer per dag eten. Mijn vader gaat niet meer veel uit om geld te zoeken zoals hij vroeger deed," zei hij.

Een tikkende tijdbom

"De COVID-19 pandemie heeft de toch al onhoudbare situatie nog verder onder druk gezet. Het magere seizoen is altijd een moeilijke tijd geweest voor de mensen in de Sahel. Maar met de huidige situatie en de toekomstige regens die de gevallen van malaria en cholera zullen verhogen, is de situatie een tijdbom,” zeiden de organisaties. 

"Deze ziekte maakt ons bang. Er wordt ons verteld dat hygiëne belangrijk is, maar we hebben geen water noch voedsel," zei Zara, ontheemd in Kaya. "Met het regenseizoen in aantocht hebben we binnenkort ook onderdak en medicijnen nodig," zei ze.

Humanitaire financiering moet verdubbelen

"Geconfronteerd met deze ongekende situatie hebben verschillende internationale staatshoofden de noodzaak om solidariteit met Afrika te tonen, beklemtoond. Maar vandaag de dag zien we deze uiting van goede wil zich nog niet vertalen in effectieve actie. Humanitaire donoren moeten de komende twee maanden hun humanitaire financiering voor de Sahel ten minste verdubbelen", aldus de organisaties.

De internationale gemeenschap moet de inspanningen van de Sahel-landen steunen om het hoofd te bieden aan de vele uitdagingen waarmee zij worden geconfronteerd. Voor 2020 zijn volgens OCHA 2,8 miljard dollar nodig in de Sahel om 24 miljoen mensen te helpen. Er is 638 miljoen dollar extra gevraagd om te reageren op het coronavirus.

 

Noot voor de redactie:

Oxfam België heeft Franstalige en Engelstalige collega’s beschikbaar voor extra duiding.

De Sahel-crisis in aantallen:

  • Het aantal aanvallen van gewapende groepen is in drie jaar tijd vervijfvoudigd in Burkina Faso, Mali en Niger. In 2019 werden in deze drie landen meer dan 4.000 doden door dit geweld gemeld, tegenover 770 doden in 2016 (bron: VN).
  • Voor 2020 is volgens OCHA 2,8 miljard dollar nodig in de Sahel om 24 miljoen mensen te helpen. Eind maart 2020 was slechts 13% van het responsplan van Burkina Faso gefinancierd. 
  • De helft van de 24 miljoen mensen die humanitaire hulp nodig hebben, zijn kinderen (bron: OCHA).
  • In de Sahel zijn er meer dan 2,5 miljoen binnenlandse ontheemden, vluchtelingen of gerepatrieerde vluchtelingen (bron: UNHCR). Alleen al in Burkina Faso zijn er 921.000 binnenlandse ontheemden, 400.000 meer dan begin dit jaar (bron: CONASUR). In Mali zijn sinds het begin van het jaar 99.055 nieuwe ontheemden geregistreerd (bron: RRM / Rapid Response Mechanism).
  • Naar schatting 5,5 miljoen mensen zullen in de centrale Sahel (Niger, Mali, Burkina Faso) tijdens het magere seizoen voedselonzeker zijn, 2,5 keer het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar. De stijging is het meest uitgesproken in Burkina Faso (+213%) en in Mali (+142%) (bron: Analyses van het Harmonized Framework / Cadre Harmonisé, maart 2020). Uit de analyses blijkt dat de concentratie van de voedselonzekerheid zich voornamelijk in het Liptako Gourma-gebied bevindt. Deze cijfers houden geen rekening met de veronderstelde impact van het coronavirus.

Contact us

Nederlandstalige pers
Belinda Torres Leclercq
0472/55.34.43
belinda.torres-leclercq@oxfam.org

Franstalige pers
Sotiris Gassialis
0494/13.56.78
sotiris.gassialis@oxfam.org

Follow us

OH-magazine
Abonneer je op het driemaandelijks magazine van Oxfam-Solidariteit, stuur een e-mail naar
oh-magazine@oxfamsol.be.

Twitter
Volg ons op Twitter