De uitdagingen bij rampen en conflicten

Elk jaar worden miljoenen mensen geconfronteerd met natuurrampen en gewapende conflicten. Ze vluchten uit hun huis en verliezen alles van vandaag op morgen. Ze worden getroffen door honger en ziektes. In al deze omstandigheden is hun overlevingskans afhankelijk van de hulp die ze krijgen om hun basisbehoeften te vervullen. Ook bij trage rampen, zoals een hongersnood na periodes van droogte.

Oxfam onderneemt meestal actie wanneer er een ramp gebeurt (hongersnood, conflict, aardbeving, overstroming...). Oxfam komt de getroffen bevolking te hulp wanneer die nood heeft aan onmiddellijke bijstand. Oxfam stelt noodplannen op voor die interventies en om zo snel mogelijk oplossingen te vinden.

Zo snel mogelijk tussenkomen

Bij een humanitaire ramp wordt de schade vaak groter door de indirecte gevolgen van de noodtoestand. Een gewapend conflict dat gepaard gaat met volksverhuizingen veroorzaakt ook sanitaire behoeften en hongersnood. Een aardbeving kan waterzuiveringsinstallaties vernielen en zo het aantal ziektes overgebracht door vervuild water doen toenemen.

Om een  sneeuwbaleffect te vermijden, is het noodzakelijk om zo snel mogelijk tussen te komen om de toename van de rampen te voorkomen en zoveel mogelijk levens te redden.

Heropbouw

Een ramp veroorzaakt veel menselijk leed, maar vernielt vaak ook scholen, fabrieken, ziekenhuizen en wegen. Vaak zijn het ook de armste en meest kwetsbare bevolkingsgroepen die bij een humanitaire ramp de meeste hulp nodig hebben.

Meestal verliezen ze hun bestaansmiddelen, al hun bezittingen en dus ook de mogelijkheid om te herbeginnen. Daarom helpen we, na de eerste hulpverlening om levens te redden, vervolgens de getroffen bevolkingsgroepen met de heropbouw.

Preventie

Beter voorkomen dan genezen: daarom werken we samen met onze lokale partners om rampen te voorkomen of om de impact ervan te beperken. Dit doen we door bijvoorbeeld de ontbossing tegen te gaan, de landbouwgronden te herstellen, dijken te bouwen of opleiding te geven over letsels verzorgen of omgaan met conflicten.

Als de bevolking opgeleid is om de risico's van rampen te beperken, dan kunnen de meest vernietigende gevolgen vermeden worden. Dit is vooral het geval voor natuurrampen die zich herhalen, en die door de klimaatverandering nog vaker zullen voorkomen.