De uitdagingen van ongelijkheid

We zijn de controle aan het verliezen over de kloof tussen arm en rijk. Amper 8 mensen bezitten even veel rijkdom als de armste helft van de bevolking op onze planeet. Deze extreme ongelijkheid treft ons allemaal, en staat de uitroeiing van armoede in de weg.

De kloof tussen ’s werelds rijkste mensen en de vele honderden miljoenen mensen die in schrijnende armoede leven, wordt steeds groter. We moeten iets doen. We kúnnen iets doen. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig.

93 jaar werken voor een bonus

Alleen al in het Verenigd Koninkrijk verdienen de bedrijfsleiders van de 100 belangrijkste bedrijven 131 keer zoveel als een gemiddelde werknemer in die bedrijven. Een arbeider in een platinamijn in Zuid-Afrika zou 93 jaar moeten werken vooraleer hij de jaarbonus van een gemiddelde ceo zou verdienen.

Ongelijkheid is ook jouw zaak

Ongelijkheid is niet alleen een kwestie van enorme verschillen tussen lonen. Ongelijkheid heeft een invloed op ons allemaal:

  • Het hindert de economische groei.
  • Het leidt tot corruptie in de politiek.
  • Het houdt de mogelijkheid tegen om een einde te maken aan armoede.
  • Ongelijkheid wakkert andere ongelijkheden aan, zoals de kloof tussen vrouwen en mannen.
  • Ongelijkheid maakt komaf met de hoop en ambities van miljarden mensen die geen toegang hebben tot betaalbare gezondheidszorg en onderwijs.

Terwijl enkelen steeds maar rijker worden, blijven de armste mensen uitgesloten.

Deel van de oplossing: eerlijke belastingen

Samen krijgen we de wereld gelijker. We kunnen de belastingwetten herschrijven zodat de rijken hun eerlijke bijdrage betalen. We kunnen meer middelen eisen voor onmisbare publieke diensten: gezondheidszorg en onderwijs. Zo krijgen ook de allerarmsten een eerlijke kans om zelf te vechten.

We kunnen onze regeringen oproepen om eerst en vooral ten dienste te staan van alle burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen.

Helft minder armoede met een kleine inspanning

Als elk ontwikkeld land een kleine bijdrage van 0,7% van zijn bruto nationaal product besteedt aan ontwikkelingshulp, volstaat dat om de armoede in de wereld te halveren. In 1970 beloofden de ontwikkelde landen voor de eerste keer om dat te doen.

Meer dan 40 jaar later is die belofte nog altijd niet gerealiseerd. Door besparingen worden de fondsen voor ontwikkelingssamenwerking zelfs kleiner. Ontwikkelingswerk is geen luxe waar je op kan besparen wanneer het even minder gaat. Als er meer geld gaat naar ontwikkelingswerk, en als het efficiënter ingezet wordt, kunnen we samen de armoede en ongelijkheid bestrijden.

Help de kloof dichten

Overheden moeten eerst en vooral ten dienste staan van jou en van alle andere burgers. De belangen van de rijke elite mogen niet langer voorgaan op die van alle anderen. Vraag aan politici dat ze de kloof helpen dichten. Want ongelijkheid is geen vaststaand gegeven, het is het gevolg van bewuste politieke keuzes.